Katalogizace konvolutů a přívazků

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search


Pravidla

Přívazky jsou původně samostatně vydaná díla/monografie (mnohdy obsahově odlišná) spojená dodatečně vazbou do jednoho svazku (označovaného jako konvolut). Vznikne tím jedinečná knihovní jednotka - konvolut.

Při zpracování přívazků je potřeba VŽDY vytvořit samostatný bibliografický záznam pro každé vevázané dílo/monografii. Záznam pro přívazek (i pro první dílo v konvolutu) musí být vždy jedinečný, tzn. že mohou vzniknout v databázi duplicity, pokud daná monografie existuje samostatně (v jakékoliv knihovně UK) a existuje též v rámci konvolutu (v jakékoliv knihovně UK). Pokud je monografie vevázána v různých konvolutech, bude mít tolik bibliografických záznamů, kolikrát se vyskytuje ve fondech UK v rámci konvolutů.

Jednotlivé vevázané monografie/přívazky mají tedy své vlastní bibliografické záznamy a popisují se standardně jako monografie.

Základní dílo (první dílo v konvolutu) má ke svému bibliografickému záznamu připojený záznam holdingu a jednotky, který slouží k evidenci a výpůjčním službám i pro všechna další svázané přívazky (k nim se již záznam holdingu a jednotky nepřipojuje). Bib. záznam obsahuje v poli 501 rozpis všech přívazků, které následují za základním (prvním) dílem v konvolutu. Přívazky se v poli 501 číslují.

Bibliografický záznam každého přívazku obsahuje pole 773 s $$w, kde je uvedeno MMSID základního díla. Tím se záznamy vzájemně propojí. A pokud najdeme záznam každého přívazku, budeme pomocí odkazu "Jednotky souvisejícího záznamu" odkázáni na jednotku, která je navázána k bib. záznamu a holdingu prvního díla v konvolutu. Pokud konvolut obsahuje více přívazků, záznam každého přívazku vždy odkazuje výhradně na mateřský záznam.

V Discovery systému UKAŽ budou vzájemně přívazky v konvolutu propojeny pomocí úlohy, která je spouštěna v noci. Propojení se tedy projeví nejčastěji až další den po zpracování konvolutu.

Základní dílo (mateřský záznam)

- připojí se k němu holding a jednotka konvolutu

- bibliografický záznam mj. obsahuje:

- pole 501

- v poli 501 v podpoli $$a se uvedou všechny přívazky v konvolutu (kromě základního díla) a podpole $$5 s identifikátorem instituce, která konvolut vlastní (řízený slovník - identifikátory MARC pro instituce). Přívazky si očíslujeme.

Příklad:

501 ## $$a Obsahuje přívazky: 1. Název / autor, rok -- 2. Název / autor, rok -- 3. Název /  autor, rok $$5 MARC identifikátor instituce

Přívazek v konvolutu

- nepřipojuje se k němu holding a jednotka!

- bibliografický záznam mj. obsahuje:

- pole 773

- v poli 773 se uvede $$i, $$w, $$t a $$o

- $$i - návěští - Přívazek 1 k:

čísla přívazků jsme nejdříve uvedli v poli 501, pak je využijeme v poli 773

- $$w - MMSID mateřského záznamu

- $$t - Název mateřského záznamu (základního díla)

- $$o - MARC identifikátor instituce

- $$o - je opakovatelné, pokud by knihovna vlastnila více podobných konvolutů, je možné do dalšího výskytu $$o napsat např. signaturu konvolutu, pokud by to pomohlo k přehlednosti

Příklad:

773 0 8 $$i Přívazek 1 k: $$w MMSID mateřského dokumentu $$tNázev mateřského dokumentu​​ $$o MARC identifikátor instituce

Jak pracovat s konvolutem/přívazky v Almě

Po vytvoření bib. záznamu základního díla - mateřského záznamu lze využít funkcionalitu Almy pro odvození nového záznamu.

Menu v MDE:

Práce s celým záznamem - > Odvodit nový záznam - > Pole 773

V MDE se vytvoří na základě šablony a odvození z mateřského záznamu nový záznam s polem 773, kde je již předvyplněno podpole $$w s MMSID a $$t. Pokud se vygenerují dvě podpole $$w, jedno obsahuje číslo z pole 035 a druhé MMSID z pole 001, ponecháme $$w s MMSID.

Lze využít rozšíření ze šablony č. 8 Přívazek k.

V poli 501 v podpoli $$a lze využít řízený slovník termínů pro návěští "Obsahuje přívazek, Obsahuje přívazky". V poli 501 v podpoli $$5 a v poli 773 v podpoli $$o lze využít řízený slovník MARC identifikátorů knihoven UK. Vyhledat je lze podle MARC identifikátoru, sigly či interní zkratky knihovny (např. etf, bot, pedf, pf).

Pozor - funkcionalitu "Odvodit nový záznam" vnímejte jen jako pomůcku. Samotné odvození je nastaveno tak, že se nagenerují do pole 773 údaje z mateřského záznamu, nicm. Alma neodstraní např. úvodní členy z názvu, z původního záznamu se přenese pole 080, to je potřeba upravit, pokud neodpovídá. Záznam pro přívazek můžete vytvořit i bez této funkcionality, přímo s využitím šablony č. 8 Přívazek k.

- více o odvozování nových záznamů viz: dokumentace Ex Libris