Katalogizace přítisků

From Alma WiKi
Revision as of 14:01, 29 December 2022 by Barbora (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search


Vysvětlivka

Katalogizace přítisků se řídí zejména metodikou vydanou Národní knihovnou ČR: Přítisky podle RDA.

Podle slovníku TDKIV je přítisk: "Obsahově uzavřené dílo, přitištěné v jedné tiskovině k jinému samostatnému dílu, ale nespojené s ním souborným názvem. Zvláštní název přítisků může být uveden na společné titulní stránce nebo na zvláštním titulním listu".

Je důležité přítisk nezaměňovat s přívazkem. Přívazky jsou původně samostatně vydané dokumenty, které jsou až poté svázány do jednoho konvolutu (např. knihovníkem). Přítisk jako samostatné dílo je vydán na jednom nosiči s jiným dílem záměrně již nakladatelem.

Stejně jako přítisk zpracováváme i jakékoliv další dílo, které je vydané na společném nosiči s jiným dílem, ale díla nejsou spojena společným názvem. Tzn., že stejně jako přítisk můžeme zpracovat např. každé další hudební dílo na společném zvukovém nosiči bez společného názvu.

Příklady

Díla od stejného autora bez společného názvu

100 1# $$a Autor

245 10 $$a Dílo 1; $$b Dílo 2 ; Dílo 3 / $$c autor

700 12 $$a Autor. $$t Název díla 1 ve formě unifikovaného názvu

700 12 $$a Autor. $$t Název díla 2 ve formě unifikovaného názvu

700 12 $$a Autor. $$t Název díla 3 ve formě unifikovaného názvu

740 02 $$a Dílo 2 (forma dle titulní strany)

740 02 $$a Dílo 3 (forma dle titulní strany)

- v některých případech lze stáhnout ze souborů autorit jméno-název včetně identifikátoru v podpoli $$7 pro jméno-název; pokud v souboru autorit je k dispozici jen jméno autora bez díla, pak se do formy jméno-název nestahuje $$7 pro autora, ale využije se jen autoritní forma jména a doplní se $$t název

Díla od různých autorů bez společného názvu

245 00 $$a Dílo 1 / $$c Autor 1. Dílo 2 / Autor 2

700 12 $$a Autor 1. $$t Název díla 1 ve formě unifikovaného názvu

700 12 $$a Autor 2. $$t Název díla 2 ve formě unifikovaného názvu

740 02 $$a Dílo 2 (forma dle titulní strany)

- v některých případech lze stáhnout ze souborů autorit jméno-název včetně identifikátoru v podpoli $$7 pro jméno-název; pokud v souboru autorit je k dispozici jen jméno autora bez díla, pak se do formy jméno-název nestahuje $$7 pro autora, ale využije se jen autoritní forma jména a doplní se $$t název

Díla anonymní

245 00 $$a Dílo 1. $$b Dílo 2

730 02 $$a Unifikovaný název díla 1

730 02 $$a Unifikovaný název díla 2

740 02 $$a Dílo 2 (forma dle titulní strany)

Dílo anonymní a autorské

245 00 $$a Dílo anonymní. $$b Dílo autorské /$$c Autor

730 02 $$a Unifikovaný název anonymního díla

700 12 $$a Autor 2. $$t Název díla 2 ve formě unifikovaného názvu

740 02 $$a Dílo 2 (forma dle titulní strany)

a naopak

245 00 $$a Dílo autorské / $$c Autor. Dílo anonymní

700 12 $$a Autor 1. $$t Název díla 1 ve formě unifikovaného názvu

730 02 $$a Unifikovaný název anonymního díla

740 02 $$a Dílo anonymní (forma dle titulní strany)

Příklad z Almy

245 00 $$a Kleitofón. $$b Ústava ; Timaios ; Kritias / $$c Platón ; z řeckého originálu přeložil František Novotný ; odpovědný redaktor Aleš Havlíček

700 1# $$a Novotný, František, $$d 1881-1964 $$7 jk01090667 $$4 trl

700 1# $$a Havlíček, Aleš, $$d 1956-2015 $$7 jn20000400911 $$4 edt

700 02 $$a Platón, $$d 427 př. Kr.-347 př. Kr. $$t Ústava. $$l Česky $$7 aun2006372454

700 02 $$a Platón, $$d 427 př. Kr.-347 př. Kr. $$t Timaios. $$l Česky $$7 aun2007420407

700 02 $$a Platón, $$d 427 př. Kr.-347 př. Kr. $$t Kritias. $$l Česky $$7 aun2008484823

730 0# $$a Kleitofón. $$l Česky $$7 unn2008464552