Katalogizace seriálů

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search


Bibliografické záznamy

Příklady bibliografických záznamů seriálů podle nových pravidel:

https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/priklady-zpracovani-serialu-dle-rda

Pole a pozice bibliografického záznamu, které se liší od záznamů monografií:

LDR - pozice 7 - kód "s"

008 - pozice 6 - kód "c" pro stále vycházející časopisy; kód "d" pro časopisy, které přestaly vycházet

008 - pozice 18 - periodicita

008 - pozice 19 - pravidelnost vycházení

008 - pozice 34 - kód "0" - záznam je tvořen jako postupně pokračující záznam dle prvního vydání

022 - ISSN

210 - Zkrácený název (nepovinné)

222 - Klíčový název (nepovinné)

264 #1 původní nakladatel

264 21   $3 - průběžný nakladatel

264 31   $3 - nejnovější/současný nakladatel

310 - Periodicita slovy (současná)

321 - Původní periodicita (pokud se změnila)

362 - Údaj o číslování (blíže viz: https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/zapis-udaju-o-cislovani-u-pokracujicich-zdroju)

780 - Předchozí název seriálu (může být vyplněno i $$w s MMSID, pokud máme v bázi)

785 - Následující název seriálu (může být vyplněno i $$w s MMSID, pokud máme v bázi)

910 - Sigla, $$r nebo $$s - viz https://www.caslin.cz/caslin/spoluprace/jak-prispivat-do-sk-cr/standardy/spravny-zapis-udaju-v-poli-910-a-v-poli-911

997 - hodnota "SE"

Holdingové záznamy

852 - stejné jako u monografií

853 - pomocí šablony si dle periodicity stáhněte údaje

Monotematická čísla

Monotematická čísla/svazky seriálů mají více či méně jisté znaky monografií: mají své vlastní názvy, autory, ISBN atd. Pro jejich vyhledatelnost v rejstřících (autorů, názvů, ISBN, MDT atd.) volíme jeden ze dvou způsobů zápisu:


1) Monotematická čísla/svazky, u nichž pro vyhledávání v rejstřících stačí hledání jen podle jejich názvu.

Název se zapíše do pole 246 12 v rámci záznamu základního seriálu (nevýhodou je, že záznam seriálu může značně narůstat).

·      246 12  - Rozlišovací název


2) Monotematická čísla/svazky, která chceme mít v rejstřících vyhledatelná podle původců a názvů, podle ISBN, podle MDT nebo předmětových hesel atd. Vedle existujícího záznamu seriálu se pro konkrétní svazek vytvoří bibliografický záznam na úrovni monografií. Propojení obou záznamů (od monografického k seriálovému) se provede prostřednictvím propojovacího pole 787 s podpolem $$w, kam přijde MMSID seriálu.

·      787 - Zdrojový seriál (vazba k nadřízenému zdroji)


Jsou-li všechny sešity/svazky monotematické (tj. s vlastními názvy), popisujeme je jako monografie a název seriálu se v tomto případě považuje za název edice a zapisuje se tak (490+830); záznam pro seriál NEvytváříme.

Přílohy seriálů

Rozlišujeme pravidelné (periodické) a nepravidelné (jednorázové) přílohy seriálů. Obojí pak dělíme na přílohy samostatné a nesamostatné. - Samostatná příloha není součástí popisné jednotky (ročníku/čísla/svazku) základního seriálu a má tudíž svůj vlastní čárový kód.

- Nesamostatná příloha (ať volná či vevázaná) je součástí popisné jednotky (ročníku/čísla/svazku) základního seriálu - zůstává s ní fyzicky spojená a tudíž s ní její čárový kód sdílí.

Kombinací výše zmíněných hledisek vzniknou 4 základní skupiny:

1. Pravidelné (periodické) samostatné přílohy tvoří samostatnou řadu (seriál). Bibliografický záznam této samostatné řady (seriálu) je propojený s bibliografickým záznamem základního seriálu.

2. Pravidelné (periodické) nesamostatné přílohy jsou nedílnou součástí základního seriálu. Informace o nich se zapisují v rozpisu čísel (v jednotkách) záznamu, případně v bibliografickém záznamu základního seriálu.

3. Nepravidelné (jednorázové) samostatné přílohy jsou samostatnými popisnými jednotkami na monografické úrovni. Bibliografický záznam této přílohy je propojený s bibliografickým záznamem základního seriálu.

4. Nepravidelné (jednorázové) nesamostatné přílohy jsou nedílnou součástí základního seriálu. Informace o nich se zapisují v rozpisu čísel (v jednotkách) záznamu, případně v bibliografickém záznamu základního seriálu.


Vazební pole pro přílohy:

- 770 - Suplement/zvláštní výtisk (vazba k dílčímu zdroji)

- 772 - Hlavní publikace suplementu (vazba k nadřízenému zdroji)

Rejstříky seriálů

Nesamostatné rejstříky

(jsou nedílnou součástí daného ročníku/svazku nebo mají podobu nesamostatné přílohy) 1.   Nesamostatné rejstříky k ročníku/svazku - Tyto rejstříky se buď vůbec nezapisují nebo se v rozpisu čísel (v jednotkách) zapíší formou:   + rejstř. [i.e. příl.] (počet příloh se neuvádí)

2.   Nesamostatné kumulativní rejstříky - Informace o rejstřících se uvede v poli 555 základního seriálu (a případně v rozpisu čísel v jednotkách seriálu - tj. tam, kde je rejstřík "navíc") formou: + rejstř. [i.e. příl].

Samostatné rejstříky

1) Samostatné pravidelné (periodické) rejstříky

2) Samostatné nepravidelné (jednorázové/monografické) rejstříky Se samotatnými rejstříky se nakládá stejně jako se samostatnými přílohami.