Katalogizace v různých písmech

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search

Stránka se připravuje


Podle pravidel je povinné při katalogizaci dokumentů vydaných v nelatinkových písmech vytvářet bibliografické záznamy v latince - pomocí transliterace. Je možné pak k jednotlivým polím doplnit totéž pole v nelatinkovém písmu. Která pole budou uvedena též v původním nelatinkovém písmu, je na rozhodnutí katalogizátora.

Základní metodika: https://text.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/transliterace-nelatinkovych-pisem/transliterace-nelatinkovych-pisem


Písma v Almě

Postup