Kopírovat a sloučit nebo kopírovat a nahradit

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search


Pokud necháte otevřen bib. záznam v hlavním panelu MDE a začnete vyhledávat záznam nový přes externí zdroje, pak se vám vedle možnosti "Zobrazit" a "Importovat" nabídne též možnost záznam:

- kopírovat a nahradit

- kopírovat a sloučit.

Tuto funkcionalitu používejte s nejvyšší opatrností. Je možné ji využít např. při retro zpracování, kdy máme v Almě stručný záznam, který chceme doplnit o další údaje z externích zdrojů. Stejně tak, pokud v rámci akvizice vznikne stručný záznam, pak jej lze doplnit z externích zdrojů pomocí této funkcionality.


Při slučování či nahrazení záznamu je v tomto případě primárním záznamem vždy záznam z externího zdroje. To znamená, že záznam z externího zdroje má přednost.

Pokud zvolíte funkcionalitu "kopírovat a nahradit", tak externí záznam kompletně přepíše záznam v Almě.

Pokud zvolíte funkcionalitu "kopírovat a sloučit", pak primární záznam z externího zdroje má přednost, ale je doplněn některými údaji ze sekundárního záznamu, což je záznam v Almě. Doplněna ze sekundárního záznamu (záznamu z Almy) budou následující pole:

015

020

035

040

041

044

072

08X

5XX

6XX

7XX

8XX

9XX

Dávejte přednost funkcionalitě kopírovat a sloučit. Zachová původní sigly v záznamu v poli 910 a další příp. potřebná pole ze záznamu v Almě.