LDR - Leader

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search

LDR lze v Almě editovat tak, že vložíme kurzor přímo do pole a rozevře se editor. V editoru si všímáme hlavně pozic: 06, 07 a 18.

pozice 06

 • a - textový dokument
 • c - hudebnina
 • d - rukopisná hudebnina
 • e - kartografický dokument
 • f - rukopisný kartog.dokument
 • g - projekční médium (video, film, diapozitiv)
 • i - nehudební zvuk. záznam
 • j - hudební zvukový záznam
 • k - dvojrozměrná neprojekční grafika (pohlednice, plakát, foto, obraz)
 • m - elektronický zdroj (pouze: SW, počítačová multimédia, systémy online, síťové služby); převládá-li jiný aspekt -> jiný kód
 • o - souprava, soubor (soubory studijních materiálů)
 • p - smíšený dokument(jednotka tvořená dokumenty dvou a více typů, jiné než „o“ - archivní materiály např.)
 • r - trojrozměrný předmět a přírodní objekt
 • t - rukopisný textový dokument

pozice 07

 • a - analytická část (monografická) - článek v periodiku, sborníku
 • b - analytická část (seriálová) - pravidelný sloupek, rubrika v periodiku - NEOPOUŽÍVAT
 • c - sbírka (víceprvkový soubor jednotek) - NEPOUŽÍVAT
 • d - podjednotka (zpravidla část archivní sbírky) - NEPOUŽÍVAT
 • i - integrační zdroj (databáze, volné listy, webové zdroje)
 • m - monografie
 • s - seriál

pozice 18

18 Forma katalogizačního popisu

 • # - jiná než ISBD
 • a - podle AACR2/RDA
 • i - podle RDA
 • u - není znám