Obecná nastavení MVS

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search

MVS modul je momentálně nastaven jen na komunikaci pomocí e-mailu. Nejsou nastaveny žádné lokalizace nebo jiné komunikační protokoly (ani ISO ani z39.50). Pokud knihovna bude chtít s modulem začít pracovat, budou jí vytvořené 2 nové sbírky jen pro potřeby MVS modulu (jedna pro požadavky z jiných knihoven s kódem MVS_L a druhá pro naše požadavky na jiné knihovny s kódem MVS_B). Alma jednotky přesouvá do samostatných sbírek, MVS požadavek tedy není řešen jako výpůjčka, ale jednotce je nastavena dočasná lokace. Sbírky jsou skryté v UKAŽ.

V současné době je modul nastaven pouze pro zpracování požadavků na tištěné dokumenty (vratné dokumenty nebo tištěné kopie). Žádanky o digitální kopie nejsou momentálně zpracovávány.

Oprávnění pro práci s MVS modulem nebude dána pracovníkům s funkčními loginy.