Přístup k Almě přes z39.50

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search

Parametry přístupu k Z39.50 Alma serveru UK.

Server alma.cuni.cz
Port 1921
Báze 420CKIS_INST
Formát USmarc (MARC21)
Kódovaní UTF-8
Podporované vyhledávací Z39.50 atributy Term - (1016, 1017)

Author - (1, 1003, 1004)

Subject - (21)

Title - (4)

ISBN - (7)

ISSN - (8)

Date - (31)

Identifier - (12)

OCLC Number - (1211)

Limit na jedno vyhledávaní poskytne max. 10 000 záznamů


Přes toto rozhraní jsou poskytovány pouze záznamy, kterých zpracovatelem byla/je UK (pole 003 obsahuje CZ-PrCU), nezahrnují předplácené elektronické zdroje ze znalostní databáze (komunitní zóna - Community Zone). Protože je tato množina záznamů poměrně veliká a v čase se může dynamicky a často měnit, může se stát, že i takový záznam bude možné v určitou chvíli vyhledat. V takovém případě muze vrátít Z39.50 server pouze minimální záznam s informaci v poli 245:

00164nam  2200061 i 4500

001 9925193653606986

035    $a (EXLCZ)992670000000495629

245    $a Externí záznam Community Zone - nelze poskytnout


Pro nastaveni Z39.50 přístupu klienta pro skenovaní obálek, naleznete další podrobnosti zde: Obálky knih - Databáze obálek knih (obalkyknih.cz)

POZOR - V síti UK si dejte vždy prověřit vašemu IT oddělení, zda PC s nainstalovaným klientem může komunikovat s uvedeným Z39.50 serverem a portem.