Převod závěrečných prací do Archivu UK

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search


Převod tištěných závěrečných prací do Archivu UK

Převod tištěných prací do Archivu UK zajišťuje dílčí knihovna samostatně po dohodě s Archivem UK.

Převod prací v Almě

Převod závěrečných prací - opravu umístění a další doplňující údaje v jednotkách - hromadně provádí Ústřední knihovna.

Dílčí knihovna, která potřebuje provést hromadný převod v Almě, zažádá ústřední knihovnu prostřednictví Redmine. K převodu je potřeba na straně dílčí knihovny připravit seznam čárových kódů VŠ prací.

V jednotkách závěrečných prací Úk UK provede následující změny:

- výpůjční pravidla jsou nastavena na "přísně prezenčně"

- umístění je změněno na Archiv UK, sbírka dle fakulty (UDAUK, Archiv UK: VŠKP fakulta)

- je zavedena veřejná poznámka: přístupné prezenčně po objednání v badatelně Archivu UK v režimu zákona o archivnictví a spisové službě

- je zavedena interní poznámka 1 s datem převodu a fakultou, kde byly VŠ práce původně umístěny: O:07/01/2022 z fondu FTVS

Pokud se v jednotkách vyskytují ve veřejné poznámce nebo interní poznámce č. 1 z původního umístění jakékoliv informace, budou přepsány či vymazány.

Úk UK zašle knihovně seznam ČK, u nichž změnu provedla.

Úk UK zašle emailem avízo se seznamem ČK do Archivu UK, že budou tyto práce k nim převedeny.