Pole a jejich vysvětlení

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search
Poznámka: Do Almy se zmigrovalo množství historických reliktů z předchozích systémů. Při nejasnostech nám napište konkrétní příklad do Redmine. Děkujeme!

Elektronická kolekce

Pokud název obsahuje závorku, první je náš název (je vidět v UKAŽ) a za ním název z CZ.

MMS ID se liší v instituční a komunitní zóně (u nás vždy koncovka 6986).

Po zobrazení záznamu kolekce: V rámečku vpravo se po kliknutí na symbol Ikonka zobrazí další informace, např. kým a kdy byla kolekce naposledy aktualizována. Nereflektuje to ale přidání nového portfolia, pouze změny přímo v záznamu kolekce.

Záložka Elektronická kolekce – popis

Interní popis obsahuje poznámky z SFX, převážně jde o typ nákupu a/nebo dodavatele. Postupně budou mizet úplně, informace se přenesou do jiných polí v Almě.

Knihovna je knihovna, která řešila pořízení zdroje, zodpovídá za reklamace a prodlužování zdroje. Pozor, selektivní balíčky zde nemají žádnou informaci (mohou obsahovat více nákupů od různých knihoven).

Záložka Obecné

Typ určuje typ kolekce (agregační balíček, selektivní balíček, databáze).

Název rozhraní je platforma, na které se zdroj nachází, pochází většinou z CKB Verde. Objevuje se ve fasetě v Almě i v pokročilém vyhledávání.

Typ přístupu nabývá hodnot „aktuální“ (předplatné) nebo „časově neomezené“ (trvalý nákup). Při migraci se ale všude vložila hodnota „aktuální“, takže zatím tato informace není relevantní pro zjišťování, zda jde o předplatné nebo trvalý nákup.

Licence obsahuje odkaz na licenční záznam. Pozor, selektivní balíčky zde nemají žádnou informaci (mohou obsahovat více nákupů s různými licencemi).

Záložka Poznámky

Poznámka k ověření obsahuje zkratku fakult/součástí, pro které je zdroj dostupný, pokud se jedná o agregační balíček.

Veřejná poznámka obsahuje jiné důležité informace pro uživatele, zobrazuje se v UKAŽ.

Záložka CDI

ID fondu CDI je označení množiny záznamů v CDI, které jsou nějakým způsobem přiřazené k této kolekci v Almě. Pozor, kolekce v CDI se nerovnají kolekcím v Almě a nereflektují, jaká portfolia máme aktivovaná > ne vždy jsou nalezené záznamy reálně dostupné v dané kolekci! Jak si zobrazit obsah dané CDI kolekce v UKAŽ:

links

U Počtu záznamů pozor, je to počet před deduplikací, která probíhá před zobrazením v UKAŽ (tzn. toto číslo se nebude rovnat reálnému počtu záznamů v UKAŽ).

Procento pokrytí značí, jak kompletní jsou záznamy v CDI oproti záznamům v databázi jako takové. Pro kolekce, které ještě nejsou v Almě aktivované, můžeme tuto informaci zjistit v dokumentaci. Pod odkazem „CDI Collection List“ najdeme Excelovou tabulku se všemi kolekcemi v CDI a informacemi k nim.

Pozor, tabulka je hojně aktualizovaná, doporučujeme vždy stahovat aktuální verzi

Elektronická služba

Zobrazíme ji ze záložky Dodatečné u elektronické kolekce.

Záložka Aktivace

Stav aktivace služby určuje, jestli zdroj je nebo není aktivní, tedy jestli se budou nebo nebudou zobrazovat odkazy v UKAŽ.

Funkce Aktivovat automaticky nová portfolia spojená se službou?' může mít dvě hodnoty:

  • Pokud vyplníme Ano, Alma automaticky přidává, odebírá a aktualizuje portfolia, pokud dojde ke změně v CZ
  • Pokud vyplníme Ne, Alma nepřidává nová portfolia, nicméně stávající aktualizuje a pokud dojde v CZ k jejich smazání, naše portfolio se změní na lokální a deaktivuje se (bude mít šedý domeček)

Aktivní od data + Aktivní do data umožňují automaticky vypnout nebo zapnout zdroj v daný den. Aktuálně se funkce používá výhradně pro trialy, kde je datum ukončení jisté.

Záložka Propojení

Úroveň propojení určuje nejnižší možnou úroveň členění, na kterou mohou vést odkazy z UKAŽ. Nejčastějšími hodnotami jsou Článek, Časopis, Kniha nebo Databáze. Tato informace není vidět v UKAŽ.

Pokud je v poli Proxy povoleno uvedené „Ano“, linkování pro tuto kolekci je nastavené přes EZproxy.

Propojení parametrů parseru jsou informace důležité pro linkování (parser = program, který generuje odkazy v UKAŽ).

Užitečné jsou zejména:

  • Pokud je v poli SHIBBOLETH uvedené „yes“, linkování pro tuto kolekci je nastavené přes Shibboleth.
  • CUSTOMER_ID obsahuje kód UK pro danou platformu.

Záložka Portfolia

Obsahuje seznam portfolií, které se dají vyhledávat podle ISBN, ISSN nebo názvu. Je také možné je filtrovat podle toho, jestli jsou aktivní nebo ne, a podle nalinkování na CZ a exportovat do Excelu.

Elektronické portfolio

Elektronické portfolio je jeden odkaz v UKAŽ.

Po kliknutí na název vidím odpovídající bibliografický záznam. Pro zobrazení informací o portfoliu musím kliknout na Zobrazit.

Záložka Obecné

Dostupnost portfolia určuje, jestli zdroj je nebo není aktivní, tedy jestli se budou nebo nebudou v UKAŽ zobrazovat odkazy pro jednotlivá portfolia.

V polích Datum aktivaceTyp elektronické kolekce vidíme informace propsané z kolekce a služby, abychom měli vše na jednom místě.

Knihovna je knihovna, která řešila pořízení zdroje, zodpovídá za reklamace a prodlužování konkrétního portfolia. Uvádí se pouze v případě, že jde o selektivní balíček.

Záložka Pokrytí

U časopisů určuje, které roky jsou dostupné. Sekce Informace o globálním datu obsahuje informace z CZ, které můžeme v sekci Informace o lokálním datu přepsat. Stejně tak pro embargo, pokud je nejnovější obsah časopisu dočasně nedostupný.

Podle informací na této záložce Primo zobrazuje nebo nezobrazuje odkazy.

Záložka Akvizice

V poli Model veřejného přístupu je určen počet současně pracujících uživatelů, pokud je nějakým způsobem omezen. Také se zobrazuje v Primu.

Licence obsahuje odkaz na licenční záznam pro konkrétní portfolio. Uvádí se pouze v případě, že jde o selektivní balíček.

Záložka Poznámky

Poznámka k ověření obsahuje zkratku fakult/součástí, pro které je zdroj dostupný. Uvádí se pouze v případě, že jde o selektivní balíček (a poznámku z úrovně kolekce zde v případě agregačního balíčku vidíme také).

Veřejná poznámka obsahuje jiné důležité informace pro uživatele, zobrazuje se v UKAŽ.

Samostatné (standalone) portfolio

Jedná se o elektronická portfolia zmigrovaná z Alephu. Je jich cca 160 000 a většinou to jsou diplomové práce nebo výjimečně zkatalogizovaný trvalý nákup z Alephu (v souladu s tehdejšími platnými postupy).

Místo názvu kolekce mají Online, v Primu vidíme místo názvu kolekce odkaz Zobrazit plný text.