Propojovací pole v MARC 21

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search

MARC 21 v rozmezí polí 760-787 definuje tzv. propojovací pole. Jejich hlavním smyslem je vytvořit aktivní odkaz na jiný související bibliografický záznam. Struktura těchto polí je téměř shodná.

Aktivní propojení v systému Alma je možné v rámci těchto polí vytvořit pomocí $$w - MMS ID příbuzného záznamu nebo pomocí $$z - ISBN/$$x - ISSN - příbuzného záznamu.

V rámci každého propojovacího pole je nutné tedy vždy použít:

- $$w nebo $$z nebo $$x

- $$t - název příbuzného dokumentu nebo $$s - unifikovaný název příbuzného dokumentu

A je možné využít:

- $$i - slovní označení propojení

Propojovací pole obsahuje vždy odkaz od bib.záznamu k jinému bib.záznamu. Vztah mezi záznamy rozlišujeme na vodorovný a hierarchický. Nevytváříme cyklické provazby, vždy si vybereme jen jeden směr vazby. Druhý směr se automaticky doplní. Nevytváříme odkazy na sebe sama.

Propojené záznamy jsou navzájem viditelně odkazovány na sebe v UKAŽi.

Pokud využijeme propojení přes $$w, pak jsou záznamy navzájem propojeny jednak viditelně v UKAŽi, v Almě je možné propojení vidět i v kartě Další podrobnosti.

Dvojice 770 a 772

770 - obsahuje informaci o suplementu (směr k suplementu; vztah "hierarchický")

772 - obsahuje informaci o nadřazeném (rodičovském) dokumentu pro suplement (směr k nadřazenému rodičovskému dokumentu)

- při využití jednoho z těchto polí, jsou záznamy navzájem propojeny viditelně v UKAŽi, v Almě je možné propojení vidět v kartě Další podrobnosti


Dvojice 773 a 774

773 - obsahuje informaci o mateřském dokumentu (směr k mateřskému dokumentu; vztah hierarchický) - používáme u článků, statí, přívazků

- při využití pole 773 vznikne v Almě tzv. Související jednotka

774 - obsahuje informaci o záznamu části (směr k záznamu části - např. k článku, ke stati, k přívazku)

775

775 obsahuje informaci o jiném vydání díla v téže formě (např. odkaz ke 2. vydání díla v téže formě; vztah vodorovný)

776

776 obsahuje informaci o jiném vydání díla v jiné formě (vztah vodorovný)

777

777 obsahuje informaci o samostatně zpracovaném dokumentu, který je vydán spolu se zpracovávanou jednotkou - např. odkaz na záznam CD, který je zároveň přílohou zpracovaného dokumentu; nesmí se použít pro konvoluty s přívazky; vztah v 777 je vodorovnýDalší podrobnosti k polím - viz specifikace jednotlivých polí.