Self-check zařízení

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search

Komunikace samoobslužných zařízení s Almou probíhá přes protokol SIP2, lokální server UK (alma.cuni.cz) a jedinečný port přidělený vždy předem samostatně pro každé existující nebo nově zakoupené zařízení. Komunikace přes přidělený port probíhá pouze jednostranně ze samoobslužného zařízení směrem k lokálnímu serveru UK.


Postup knihovny pro připojení zařízení:

  1. Předem nahlásit záměr na UK UK přes systém Redmine, že knihovna bude požadovat připojit samoobslužné zařízení k systému Alma
  2. UK UK zašle knihovně informaci s číslem portu lokálního serveru UK, na který se bude zařízení připojovat. Kontaktujte dodavatele pokud to nejste schopni zjistit sami přes Vaše IT oddělení.
  3. Knihovna zabezpečí přes IT správce své fakultní sítě: přiděleni statické (pevné) veřejné IP adresy z rosahu siti UK + otevření a povolení komunikace přes přidělený port s lokálním serverem U
  4. Knihovna zašle na UK UK informaci přes systém Redmine, jaká IP adresa byla přidělena samoobslužnému zařízení
  5. UK UK aktivuje příslušný profil v Almě a zašle do knihovny informaci o aktivaci profilu