Seznam výpůjček a prodloužení

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search
  • menu Výpůjční služby - Spravovat služby čtenáře
  • otevře se obrazovka Identifikace čtenáře. Zde je potřeba buď načíst čárový kód z karty čtenáře pomocí čtečky, vyplnit ID čtenáře nebo příjmení čtenáře
  • pokud má čtenář na kontě nevrácené dokumenty, bloky nebo poplatky, systém to po načtení konta čtenáře nahlásí
  • otevře se karta Výpůjčky. Pod lištou pro načtení ČK jednotek je menu Zobrazení výpůjčky. Přednastavena je volba Výpůjčky v rámci této relace. Tu je možné pomocí šipky změnit na Všechny výpůjčky.
  • po změně volby v části Zobrazení výpůjčky na Všechny výpůjčky se zobrazí kompletní seznam výpůjček čtenáře
  • výpůjčky je možné prodloužit pouze před koncem výpůjční lhůty (pokud to výpůjční pravidla ještě dovolují). Výpůjčky se dají prodloužit buď hromadně pomocí volby Prodloužit vše nebo jednotlivě a to buď pomocí menu Prodloužit vybrané (je potřeba předtím zaškrtnout jednotky, které mají být prodlouženy) nebo vedle jednotlivých výpůjček po rozkliknutí menu se třemi tečkami, kde je volba Prodloužit.
  • pokud se prodloužení zdaří, zobrazí se zelená hláška. Pokud se prodloužení nepovede, ukáže se hláška červeně + systém zobrazí i zprávu, proč se prodloužení nepovedlo


před použitím volby Změnit termín vrácení si bedlivě zkontrolujte, zda máte vybrané jednotky pouze z Vaší knihovny. Poplatky u jednotek, které měly být vráceny, se automaticky přesunou mezi nezaplacené poplatky
Seznam výpůjček se dá zobrazit i přímo z konta čtenáře přes volbu Výpůjční služby - správa. Prodloužení výpůjček z tohoto menu ale nefunguje zcela korektně, proto doporučujeme prodlužování výpůjček pouze z menu Výpůjční služby - Spravovat služby čtenáře jak je popsáno výše.