Spolupráce s SK ČR

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search

Kritéria pro sklízení záznamů

(Níže uvedená pravidla začnou platit až po postupném nastartování odevzdávání záznamů ze všech dílčích knihoven.)

Záznamy do souborného katalogu ČR jsou sklízeny přes protokol OAI-PMH vždy každou první neděli v měsíci. Záznamy jsou sklízeny podle jednotlivých sigel, za něž záznamy do SK ČR odevzdáváme. Aby mohly být záznamy vystaveny pro sklízení, musejí splnit několik kritérií zároveň.

Záznamy jsou pro sklízení vystavovány dle pole 997 (interní typologie dokumentů)

Vystavovány jsou všechny záznamy, které mají v poli 997 následující zkratky:

BK - knihy

VM - vizuální dokumenty

GP - grafiky

MU - hudebniny

MP - mapy

AM - zvukové záznamy

Záznamy s jinými typy dokumentů v poli 997 vystavovány nejsou, do SK ČR se proto nedostanou. Jsou to následující typy dokumentů:

SE - seriály

AN - analytika

MX - smíšené dokumenty

DS - kvalifikační práce

ER - elektronické zdroje (pokud je uvedeno v $$a)

GL - šedá literatura, rukopisy, interní dokumenty, archiválie

RP - staré tisky

DB - databáze (pro potřeby správců EIZ)

XX - rezervní kód pro záznamy, které jsou velmi stručné a pocházejí z konverze, nesmí se používat pro nové záznamy; po opravě stručného záznamu je nutné opravit tento kód některým jiným platným kódem

ZZ - věci, objekty.

K záznamu je připojen holding s platnou a aktivní jednotkou

Ke sklízení se nevystavují záznamy, k nimž jsou připojeny (pouze) jednotky z akvizice, jednotky s některým ze statusů zpracování a jednotky v holdingu VYŘAZENO. Ke sklízení se nevystavují záznamy bez jednotek.

Záznam obsahuje v poli 910 siglu

Pravidelně kontrolujeme přítomnost sigly v záznamu v poli 910 a zároveň existenci platné jednotky, která nebyla vyřazena. Knihovny dostávají každý týden report s chybějícími siglami. Pokud je jednotka vyřazena (dle naší metodiky pro vyřazování) a smazána sigla v poli 910, pak takový záznam není vystaven ke sklízení. Pokud existuje v SK ČR, bude z SK ČR odstraněn (bude odstraněno propojení na danou siglu).

Další pokyny

Pokud knihovna některé záznamy nechce do SK ČR odesílat, musí je označit v poli 997 takovým typem dokumentu, který není automaticky sklízen. Nedoporučujeme ovšem toto dělat v případě běžných typů dokumentů. Ty by se do SK ČR měly dostat vždy. Je možno tak činit v případě archiválií, interních dokumentů, vzácných tisků a rukopisů či šedé literatury. Již nefunguje označování v poli 993 (původně pole SKC). Veškerá pole 993 budou postupně ze záznamů odstraněna.