Správa zdrojů

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search

V Almě zpracovává UK veškeré zdroje, které nakupuje, předplácí či zpřístupňuje. Zdroji se myslí veškeré typy dokumentů bez ohledu na nosič či obsah, mohou to být dokumenty tištěné, kartografické, hudebniny, kvalifikační práce, audiovizuální dokumenty, veškeré online zdroje a mnoho dalších dílčích typů dokumentů.

V Almě tak spravujeme kolem 2 milionů bibliografických záznamů titulů na fyzických nosičích, k nimž je přiřazeno kolem 3,5 milionů jednotek, téměř 1 milion záznamů elektronických titulů s 1,3 miliony portfolií.

Pro bližší informace o katalogizaci - viz další body sekce Správa zdrojů, viz též sekce Metodiky a Online help pro katalogizaci