UKAŽ

From Alma WiKi
Revision as of 13:56, 20 November 2023 by FuzzyBot (talk | contribs) (Stránka aktualizována, aby odpovídala nové verzi zdrojové stránky)
Jump to navigation Jump to search
Other languages:

UKAŽ („centrální vyhledávač Univerzity Karlovy od A do Ž“) umožňuje prohledávat současně tištěné, digitalizované a elektronické informační zdroje dostupné na Univerzitě Karlově.

UKAŽ logo

Z jednoho místa tak můžete snadno vyhledávat knihy, články, časopisy, vysokoškolské práce, konferenční materiály apod. potřebné ke studiu či vědecké práci.

UKAŽ je dostupný na adrese https://ukaz.cuni.cz.

UKAŽ prohledává

 1. Fondy knihoven Univerzity Karlovy
 2. Většinu licencovaných databází předplácených na UK a vybrané open access e-zdroje (zdroje, které nelze zapojit do UKAŽ, naleznete v Portálu el. zdrojů)
 3. Digitální knihovnu UK (Kramerius)
 4. Digitální repozitář UK (závěrečné práce a open access dokumenty vydané na UK)

UKAŽ umožňuje

 • Prohledávat tištěné, elektronické a digitální informační zdroje dostupné na UK
 • Zobrazit a prodloužit si své výpůjčky
 • Zadat si rezervaci (požadavek) na dokument (rozpůjčovaný / ze skladu)
 • Uložit si vyhledané záznamy do Oblíbených
 • Vyexportovat si údaje o dokumentu do citačního manažeru nebo poslat na e-mail
 • Ověřit si dostupnost elektronického časopisu nebo knihy na UK

Kdy s UKAŽ pracovat?

UKAŽ je vhodné použít, pokud :

 • jste úplný začátečník a neorientujete se v dostupných informačních zdrojích na UK,
 • si chcete si udělat přehledovou rešerši na nějaké téma,
 • potřebujete články na nějaké téma,
 • chcete najít knihu či časopis, o kterých víte, že jsou v knihovnách UK dostupné.


UKAŽ naopak nedoporučujeme využít, pokud :

 • potřebujete pracovat se speciálními funkcemi některých databází, (např. Web of Science či Scopus),
 • potřebujete databázi, která není pokryta v UKAŽ,
 • potřebujete vyhledávat jen v jedné konkrétní oborové databázi (seznam databází dostupných na UK lze najít v Portálu el. zdrojů).

Jak UKAŽ vypadá?

Úvodní stránka vyhledávače UKAŽ