Výpůjčky a vracení

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search

Aby bylo v Almě možné půjčovat a vracet dokumenty, je vždy nutné zkontrolovat, zda přihlášený pracovník má připojený výpůjční pult. Systém po přihlášení automaticky zobrazí zprávu, kde je potřeba si vybrat svou přepážku/oddělení (= výpůjční pult). Zde je potřeba si vybrat jednu z nabízených možností. To, zda přihlášený pracovník má aktivovaný nějaký výpůjční pult, je možné též zkontrolovat v modré liště vpravo nahoře pod ikonou kapky.


Výpůjčky

  • použijte menu Výpůjční služby - Spravovat služby čtenáře.
  • otevře se obrazovka Identifikace čtenáře. Zde je potřeba buď načíst čárový kód z karty čtenáře pomocí čtečky, vyplnit ID čtenáře nebo příjmení čtenáře
  • pokud má čtenář na kontě nevrácené dokumenty, bloky nebo poplatky, systém to po načtení konta čtenáře nahlásí
  • otevře se karta Služby čtenáře. Zde pak stačí snímat ČK z dokumentů
  • po ukončení půjčování je potřeba kliknout na tlačítko Hotovo. Tím se uzavře relace se čtenářem. Čtenář dostane e-mail se seznamem půjčených dokumentů (pokud to má knihovna nastaveno)


Vracení

  • použijte menu Výpůjční služby - Vrácené jednotky
  • otevře se obrazovka Spravovat vrácené jednotky s lištou pro načítání ČK vracených dokumentů.
  • Po ukončení práce je potřeba kliknout na tlačítko Ukončit. Tím se uzavře relace se čtenářem. Čtenář dostane e-mail se seznamem vrácených dokumentů (pokud to má knihovna nastaveno)