Využití obohacení záznamů - pomůcky ke katalogizaci

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search

V metadata editoru (MDE) v rámci menu - Editace záznamu - je k dispozici nabídka: Obohatit záznam (použití norm. pravidel).

Zde můžete s výhodou využít následující funkcionality:

- MARC 21 Bib Resequence - seřadí záznam podle tagů (od tagu 500 dál řadí Alma jen podle stovek);

- MARC 21 Bib Resequence and Clear Empty Fields - seřadí záznam podle tagů + vymaže prázdná pole;

- Převod na RDA - změní pozici LDR/18 na "i", přidá 040 $$e, změní 260 na 264, přidá 336, 337, 338

- stare_tisky - převod polí 651 na 984, 655 na 695, 700 na 981 a 710 na 982

Převod na RDA.jpg
Převod na RDA, 2. krok.jpg