Základní vyhledávání

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search

Základní vyhledávací řádek je v Almě stále k dispozici v horní části obrazovky. Vyhledávat přes něj lze veškeré informační zdroje podle různých hledisek, uživatele, akviziční položky a další údaje. Vyhledávání některých položek (např. akvizičních) je k dispozici jen konkrétním uživatelským rolím, většina položek ve vyhledávání ovšem rolemi omezena není. Pro většinu vyhledávacích dotazů většinou tento vyhledávací řádek stačí. Pokud je nutné kombinovat různá vyhledávací kritéria, je možné zvolit Pokročilé vyhledávání.

Je dobré vždy zkontrolovat, zda na konci vyhledávacího řádku je nastavena ikonka institucionální či komunitní zóny. Pokud chceme vyhledávat zdroje dostupné v našich knihovnách včetně nám dostupných elektronický zdrojů, je nutné míst nastavenu zónu institucionální.

První vyhledávací menu

Všechny tituly - vyhledá bibliografické záznamy všech informačních zdrojů - na fyzických nosičích i online.

Fyzické tituly – vyhledá jen bibliografické záznamy, na něž jsou přímo navázány fyzické jednotky. Jsou to tedy veškeré dokumenty na fyzických nosičích - knihy, časopisy, hudebniny, mapy, kvalifikační práce, CD a pod. Nevyhledá např. bibliografické záznamy přívazků či článků v tištěných časopisech. Tyto zdroje jsou zahrnuty v rámci "všech titulů".

Elektronické tituly – vyhledá bibliografické záznamy e-knih a e-časopisů, které jsou zpřístupňovány online.

Požadavky - vyhledá rezervace.

Uživatelé - vyhledává veškeré uživatele - čtenáře.

Autority – vyhledává v komunitní zóně (v institucionální nefunguje) v rámci různých souborů autorit z celého světa včetně Českého souboru autorit - CZENAS.

Zakl vyhl.jpg
Druhé vyhledávací menu

Položky v druhém vyhledávacím menu se mění dle nastavené položky v prvním menu. Vyhledávání podle titulu v prvním menu zde umožňuje zpřesnit dotaz např. podle klíčového slova, autora, ISBN či názvu (položka - titul), MMS ID - systémové číslo bib. záznamu v Almě a podle dalších mnoha kritérií.

Zvolíme-li v prvním menu "Uživatelé", k dispozici máme pak zpřesnění podle jména, identifikátoru, telefonu, emailu a dalších.

Druhe menu.jpg
Vyhledávání titulů a jednotek

Zvolíme-li v menu položku "titul" (všechny tituly, elektronické tituly, fyzické tituly) - výsledkem takového vyhledávání je vždy bibliografický záznam, od něhož pak můžeme sledovat buď portfolia nebo jednotky a holdingy.

Zvolíme-li v menu položku "fyzické jednotky" - výsledkem takového vyhledávání je citace jednotky. Uvidíme stručné bibliografické údaje a rovnou uvidíme též údaje vztahující se k jednotce, jako je např. čárový kód, výpůjční pravidla jednotky, zda je jednotka nyní na místě, zda je na ní rezervace a pod.

Fyz jednotka.jpg
Fasety

Poté, co vyhledáte cokoliv v rámci určené položky, zobrazí se vám nejen vyhledané záznamy, ale též po levé straně jsou k dispozici fasety - zúžení množství vyhledaných záznamů podle daného kritéria. Fasety se liší vždy podle toho, v rámci které položky jste vyhledávali - např."všechny tituly", "fyzické jednotky", "elektronické tituly", "elektronická portfolia". Pokud vyhledáváte v rámci titulů, můžete zvolit fasetu např. dle druhu dokumentu, jazyka, roku vydání. U fyzických jednotek pak můžete rovnou ve fasetách volit knihovnu a poté i umístění. U elektronických portfolií se vám nabídne rozhraní, typ balíčku.