Zpracování závěrečných prací

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search

Závěrečné práce obhájené na Univerzitě Karlově jsou na základě Opatření rektora č. 6/2010 prvořadě zpracovány v Studentském informačním systému (SIS), odkud jsou importovány do knihovní platformy Alma. Je tedy zakázáno nové závěrečné práce zpracovávat originálně v Almě, ale vždy je nutné vyčkat na import záznamů ze SIS.

Typy závěrečných prací ze SIS

Opatření se týká následujících prací:

 • Bakalářské práce
 • Diplomové práce
 • Rigorózní práce
 • Dizertační práce

Postup práce

Na rozdíl od jiných zdrojů, které jsou vydány v různých formách - např. tištěné a elektronické knihy - u kvalifikačních prací spravujeme nadále pouze jeden bibliografický záznam pro všechny formy prací. Netvoříme duplicitní záznam pro tištěnou a elektronickou verzi.

Bibliografický záznam kvalifikační práce si vyhledáme v databázi Almy (je importován ze SIS). Zkontrolujeme, zda má záznam již připojený fyzický inventář nebo jen elektronický. Pokud jen elektronický, je možné kliknout rovnou na nabídku "přidat holdingy". Budete nasměrování do MDE, přidáte holding a jednotku. Pokud bib. záznam již nějaký fyzický inventář napojený má, je nutné zkontrolovat holdingy i jednotky a teprve poté příp. holding (nebo jen jednotku) připojit.

Po importu ze SIS je možné záznam upravit či doplnit, příp. obohatit o propojení na Národní autority, předmětová hesla, Konspekt, MDT a dle potřeby i o další pole (např. poznámky). Záznamy neobsahují pole 910, jelikož nepředpokládáme, že by se záznamy závěrečných prací odesílaly do Souborného katalogu. Je tedy zbytečné jej doplňovat. U záznamů vzniklých importem ze SIS je ZAKÁZÁNO jakkoliv manipulovat s přiloženým portfoliem, doplňovat pole 856 s URL linkem do Repozitáře nebo jej naopak mazat či nějak jinak upravovat. Pokud je se zobrazováním práce nějaký problém, je potřeba konktaktovat správce ALMA nebo správce Repozitáře závěrečných prací.

JE ZAKÁZÁNO mazat jakákoliv pole 9XX.

Pole Marcu 21, která se importují z IS UK

 • LDR - návěští
 • 997 - $$a DS $$ bER
 • 008 - pole pevné délky
 • 040 - $aABD162 $bcze - zakladatelem záznamu je ÚVT UK
 • 100 - autor práce $4dis
 • 245 - údaje o názvu a odpovědnosti. V IS se nerozlišují názvy a podnázvy, veškeré názvové informace jsou v podpoli $a
 • 246 - název práce v angličtině příp. v dalších jazycích
 • 264 _0 $c rok obhájení
 • 300 - 1 online zdroj
 • 500 - datum obhajoby
 • 502 - typ práce, získaný titul, fakulta, kde byla práce obhájena
 • 520 - 1500 znaků - abstrakt. V podpoli b je informace o tom, že celý abstrakt je k dispozici v repozitáři UK.
 • 526 - studovaný obor
 • 540 - poznámka o nepřístupnosti práce nebo příloh
 • 586 - výsledek obhajoby (dá se dle něj vyhledávat)
 • 985 - jméno ženy za svobodna pro vdané uživatelky
 • 700 - v jednom výskytu vedoucí práce, ve druhém oponent
 • 710 - fakulta a katedra obhájení práce
 • 850 - kód dílčí knihovny. Na základě tohoto pole se provádí rozesílání e-mailů knihovnám s informacemi o nových pracích a vyhledávání v Opacu
 • 856 - link do Repozitáře závěrečných prací
 • 989 - identifikační číslo záznamu v Informačním systému UK

Chyby v záznamech

Chyby (především v polích 245 a 246) je nutné opravit v SIS (odfinalizovat, opravit, znova zfinalizovat), při updatech se pole opraví. Pokud má pole 520 poškozenou češtinu (chybící diakritika, vynechané znaky, divné znaky jako čtverečky apod.), je to znak toho, že do SIS bylo vloženo nevalidní PDF. Řešením je odfinalizovat práci, nahradit špatné PDF jiným validním a následně práci znova zfinalizovat, což je opět činnost na straně SIS a ne Almy. Některá pole jsou ale z aktualizace vyjmuta, takže se mohou upravovat a o změny nepřijdete. Jedná se o pole:

 • 040
 • 100
 • 300
 • 985
 • 700
 • 710
 • všechna pole přidaná k záznamu navíc (předmětová hesla, MDT, Konspekt, poznámky apod.)

Pro zcela speciální případy bylo do záznamů zavedeno pole 985 s indikátorem "2" - další jméno autora. Použije se v případě, že v záznamu z IS bude v poli 100 jiné příjmení než na tištěné verzi práce, a toto příjmení nebude v poli 985 s indikátorem "1".