Čtení e-knih

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search
This page contains changes which are not marked for translation.

Způsoby čtení e-knih:

  • On-line čtení v internetovém prohlížeči
  • Off-line stažení části / kapitoly / v některých případech i celé e-knihy (v různých formátech, nejčastěji *.pdf)
  • Off-line stažení do aplikace producenta
  • Off-line výpůjčka (na omezenou dobu, zabezpečený formát nebo aplikace)
    • DRM (Digital Right Management) - systém pro autorskoprávní ochranu elektronických dokumentů. DRM chrání e-knihu před nelegálním šířením, a to buď ve formě sociálního DRM (vodoznak s uvedením, kdo si e-knihu zakoupil a případně nese odpovědnost za její nelegální šíření), nebo tzv. tvrdého DRM, které nese omezení i technického charakteru.