Jak mohu získat dokument, který není ve fondu Univerzity Karlovy dostupný?

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search

Uživatel může požádat knihovnu fakulty / součásti o zprostředkování výpůjčky či přístupu k dokumentu, který není nikde na Univerzitě Karlově dostupný, prostřednictvím tzv. meziknihovní výpůjční služby (zkráceně MVS).

Bližší informace a podmínky k poskytování MVS naleznete vždy na stránkách příslušné knihovny.

Potřebujete elektronický informační zdroj (článek, e-knihu atd.), který je dostupný pouze pro určitou fakultu/součást (v záznamu publikace v UKAŽ je u odkazu na plný text poznámka Pouze pro:...)? Ve většině případů je možné navštívit knihovnu dané fakulty/součásti a plný text si zobrazit na počítači v budově (např. ve studovně/hale služeb atd.). Přístup k fakultním e-zdrojům se nicméně může lišit v závislosti na licenčních podmínkách, proto doporučujeme dostupnost pro mimofakultní uživatele (walk-in users) před návštěvou u dané knihovny ověřit. Také nezapomeňte sledovat aktuální otevírací dobu a opatření na stránkách jednotlivých knihoven.