072 - Konspekt

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search
Pole vyplňujeme v Almě pomocí pole 084
Vysvětlivka

V ČR se používá výhradně pro klasifikační znaky skupin Konspektu. Pole je opakovatelné.

U starých tisků se doporučuje používat dva výskyty pole. První výskyt pole pro formální charakteristiku. Druhý výskyt pole pro věcnou charakteristiku dokumentu.

Indikátory

  První: Nedefinován

  Druhý: Kód zdroje

   7    Kód zdroje specifikován v podpoli $2


Kódy podpolí

  $a Klasifikační znak skupiny Konspektu (NO)

  $x Slovní vyjádření skupiny Konspektu (NO)

  $2 Kód zdroje (NO)

  $9 Pořadové číslo předmětové kategorie (NO)


Příklady

  072 #7 $a60$xBiotechnologie. Genetické inženýrství$2Konspekt$92

Staré tisky

  Formální charakteristika

  072 #7 $a094$xStaré tisky$2Konspekt$912

  072 #7 $a094.5$xTisky (19. století)$2Konspekt$912

  Věcná charakteristika

  072 #7 $a611$xAnatomie člověka a srovnávací anatomie$2Konspekt$914