084 - Pomocné pole pro klasifikace a msc2000

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search

Vysvětlivka

Pole 084 je v rámci UK polem pro klasifikaci MSC2000 a zároveň nám slouží jako pole pomocné pro vkládání notací všech dalších klasifikací, tj.:

- MDT

- DDT

- Konspekt.

Postup pro vložení klasifikace

a) v poli 084 je potřeba vytvořit $$2 - pomocí řízeného slovníku si vyberete typ klasifikace

b) v podpoli $$a napíšete buď kód/notaci dané klasifikace, pokud ji znáte, nebo slovní vyjádření (klasifikaci je možné též ověřit podle slovního vyjádření v poli 650 - v rámci autoritního rejstříku "czenas" - viz pole 650)

c) klávesa F3 vás navede do autoritního rejstříku, kde si klasifikaci stáhnete

d) po uložení se notace přemístí do správného pole: tzn:

- Konspekt se přesune do pole 072 a doplní se další potřebná podpole

- MDT se přesune do pole 080

- DDT se přesune do pole 082

- MSC2000 zůstane v poli 084


Ověření správnosti notace

Pokud importujete nový záznam např. ze Souborného katalogu ČR, není možné pouhým kliknutím v poli 080 zjistit správnost MDT. Pokud nad správností pochybujete, jediným možným způsobem je ověřit opět v poli 084 s vybraným rejstříkem MDT, zda notace odpovídá nebo ji vložit znovu a původní pole 080 smazat.

Správnost pole 072 je zřejmá, protože obsahuje i slovní vyjádření v $$x.

Jak ověřit správnost notace v poli 650