080 - MDT

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search
Pole vyplňujeme v Almě pomocí pole 084
Vysvětlivka

Pole je opakovatelné

Indikátory
První indikátor: Typ vydání

#          Informace není dostupná

0          Úplné vydání

1          Zkrácené vydání

Druhý indikátor: nedefinován
Kódy podpolí

$a          Klasifikační znak MDT (NO)

$b          Číslo jednotky (NO)

$x          Pomocný znak (O)

$2          Vydání (NO)

Kódovník:

u          úplné vydání (FID 419 + doplňky a změny)

s          střední vydání (FID 590, Matica slovenská 1981)

v          vybrané znaky (MAKS v.1.1, NK ČR 1993)

z          výtah pro veřejné knihovny (FID 640, Praha 1987)

h          hrubší třídění na úrovni jednotlivých oborů nebo i komplexů oborů (např. 51, 52, 53..., v krajním případě jen 5)

MRF          MDT-MRF

MRF-sel          vybrané znaky MDT-MRF

undef          nerozlišené znaky MDT


Příklady

080          $a001:005.71(211)$2MRF          polární stanice

080          $a111.852(091)$2MRF          dějiny estetiky

080          $a61:576.7.086.83$2MRF          regenerační medicína

080          $a(437.3)$2MRF          Česko

080          $a(048.8)$2MRF          monografie

080          $a(048.8:082)$2MRF          kolektivní monografie

080          $a551.1/.4$2MRF-sel          Všeobecná geologie

080          $a159.9.07$2MRF-sel          Experimentální psychologie. Psychologický výzkum

080          $a811.135$2MRF-sel          Balkánské románské jazyky. Rumunština. Moldavština