100 - Personální jméno

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search


Vysvětlivka

Pole je neopakovatelné. Není přípustné ani toto pole kombinovat s jakýmkoliv jiným polem 1XX.

V podpoli $$a je pro vyvolání Souboru národních autorit nutné napsat alespoň několik písmen jména. K dispozici je též jako záložní Soubor autorit Knihovny Kongresu USA - LCNames.

Práce s autoritami v MDE - viz Soubory autorit.

Indikátory

  První - Indikátor formy jména

   0     Jméno se uvádí pod rodným/křestním jménem

   1     Jméno se uvádí pod příjmením

   3     Jméno rodiny (rodu)

  Druhý - Nedefinován

Kódy podpolí

   $a Osobní jméno (NO)

   $b Římské číslice (NO)

   $c Doplňky ke jménu jiné než data (O)

   $d Data související se jménem (NO)

   $q Rozpis iniciál rodného/křestního jména (NO)

   $4 Kód role (O)

   $6 Propojení polí (880) v jiném písmu (NO)

   $7 Číslo autority (NO)

Příklady

   100 1# $aShakespeare, William,$d1564-1616

   100 1# $aJanáček, Leoš,$d1854-1928

   100 1# $aSchönborn, Christoph,$d1945-

   100 0# $aPaulus Diaconus,$dasi 720-asi 799

   100 0# $aJan $bIII. Sobieski,$cpolský král,$d1629-1696

   100 0# $aMarie Terezie,$cčeská a uherská královna, císařovna, choť Františka Štěpána I., římskoněmeckého císaře,$d1717-1780

   100 0# $aJohana,$ckrálovna, choť Filipa I., kastilského krále,$d1479-1555

   100 1# $aKovářová Kudrnová, Zuzana

   100 0# $aVojtěch,$cod sv. Tobiáše,$dčinný 1731-1738

   100 0# $aJan Pavel$bII.,$cpapež,$d1920-2005

   100 0# $aJan ze Žatce,$dasi 1360-asi1414