110 - Korporativní jméno

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search

Vysvětlivka

Pole je neopakovatelné. Není přípustné ani toto pole kombinovat s jakýmkoliv jiným polem 1XX.

V podpoli $$a je pro vyvolání Souboru národních autorit nutné napsat alespoň několik písmen jména. K dispozici je též jako záložní Soubor autorit Knihovny Kongresu USA - LCNames.

Práce s autoritami v MDE - viz Soubory autorit.

Indikátory

  První - Indikátor formy jména

           0    Invertovaná forma jména

           1    Jméno jurisdikce

           2    Jméno v přímém pořadí

  Druhý - Nedefinován

Kódy podpolí

           $a   Jméno korporace nebo jurisdikce jako vstupní prvek (NO)

           $b   Podřízená složka (O)

           $c   Místo konání akce (O)

           $d   Datum konání akce nebo podpisu smlouvy (O)

           $n   Číslo části/sekce/akce (O)

           $4   Kód role (O)

           $7   Číslo autority (NO)

Příklady

    110 2# $aUniverzita Karlova.$bFilozofická fakulta

    110 1# $aČesko.$bMinisterstvo kultury