130 - Unifikovaný název

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search

Vysvětlivka

Pole je neopakovatelné. Není přípustné ani toto pole kombinovat s jakýmkoliv jiným polem 1XX.

V podpoli $$a je pro vyvolání Souboru národních autorit nutné napsat alespoň několik písmen jména. K dispozici je též jako záložní Soubor autorit Knihovny Kongresu USA - LCNames.

Práce s autoritami v MDE - viz Soubory autorit.

Podle české interpretace se úvodní člen vynechává. Proto bude vždy mít první indikátor hodnotu "0".

V poli 130 se uvádějí unifikované názvy anonymních děl (díla, která nemají přímé personální nebo korporativní autorství).

Indikátory

  První - Vyloučení znaků z řazení

   0-9   Počet vyloučených znaků

  Druhý - Nedefinován

Kódy podpolí

   $a Unifikovaný název (NO)

   $d Datum podpisu smlouvy (O)

   $f Data související s dílem (NO)

   $k Podzáhlaví pro formu (O)

   $l Jazyk díla (NO)

   $m Obsazení (hudební díla) (O)

   $n Číslo části/sekce díla (O)

   $p Název části/sekce díla (O)

   $s Verze (O)

   $7 Číslo autority (NO)

Příklady

   130 0# $aBible.$pApokryfní knihy.$lČesky$7unn2006374674

   130 0# $aBible.$pStarý zákon.$lHebrejsky.$sMasoretský text$7unn2006007706

   130 0# $aEdda.$lČesky$7unn2008489097