501 - Poznámka společně "s"

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search

Poznámku 501 využijeme zejména při katalogizaci konvolutů, v bibliografickém záznamu prvního z přívazků (mateřský záznam).

Blíže o katalogizaci konvolutů - viz metodika.

Příklad zápisu pole 501:

501 ## $$a Obsahuje přívazky: 1. Název / autor, rok -- 2. Název / autor, rok -- 3. Název /  autor, rok $$5 MARC identifikátor instituce