501 - Poznámka společně "s"

From Alma WiKi
Revision as of 10:05, 29 December 2022 by Barbora (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Poznámku 501 využijeme zejména při katalogizaci konvolutů, v bibliografickém záznamu prvního z přívazků (mateřský záznam).

Blíže o katalogizaci konvolutů - viz metodika.

Příklad zápisu pole 501:

501 ## $$a Obsahuje přívazky: 1. Název / autor, rok -- 2. Název / autor, rok -- 3. Název /  autor, rok $$5 MARC identifikátor instituce