700 - Personální jméno

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search


Vysvětlivka

Pole je opakovatelné.

V podpoli $a je pro vyvolání Souboru národních autorit nutné napsat alespoň několik písmen jména.

Práce s autoritami v MDE - viz Soubory autorit.

Pole 700 obsahuje jméno spoluautora či dalších přispěvatelů. Může obsahovat v $t název díla daného autora. Vytváří se tak záhlaví typu jméno-název. Pokud je dané dílo částí popisovaného dokumentu, musí se na druhé pozici indikátoru uvést hodnota "2". Pokud se na dané dílo pouze odkazuje (např. že popisované dílo navazuje na jiné předchozí dílo), pak je druhý indikátor nespecifikován / nedefinován - viz níže příklady.

V každém případě je nutné jméno autora stáhnout ze souboru autorit. Pokud stáhneme pouze jméno autora a přidáme $t, umažeme $7. Pokud ze souboru autorit stáhneme celé záhlaví typu "jméno-název", příslušné $7 ponecháme.

Indikátory

První - Indikátor formy jména

  0     Jméno se uvádí pod rodným/křestním jménem

  1     Jméno se uvádí pod příjmením

  3     Jméno rodiny (rodu)

 

Druhý - Typ vedlejšího záhlaví

# Typ nespecifikován

2 Analytické záhlaví

Kódy podpolí

$a Osobní jméno (NO)

$b Římské číslice (NO)

$c Doplňky ke jménu jiné než data (O)

$d Data související se jménem (NO)

$f Data související s dílem (NO)

$i Poznámka (O)

$k Podzáhlaví pro formu (O)

$l Jazyk díla (NO)

$m Obsazení (hudební díla) (O)

$n Číslo části/sekce díla (O)

$o Údaj o aranžmá (hudební díla) (NO)

$p Název části/sekce díla (O)

$q Rozpis iniciál rodného/křestního jména (NO)

$r Tónina (hudební díla) (NO)

$t Název díla (NO) - nesmí být užito spolu s $4 a $7

$4 Kód role (O) - nesmí být užito s $t

$6 Propojení polí (880) v jiném písmu (NO)

$7 Číslo autority (NO)

Příklady

700 12 $aMartinů, Bohuslav,$d1890-1959.$tDanses tcheques,$mklavír

700 12 $aČechov, Anton Pavlovič,$d1860-1904.$tĎada Vaňa.$lČesky.$f1969

700 1# $iNavazuje na: $aMitchell, Margaret,$d1900-1949.$tGone with the wind

700 1# $aSchönborn, Christoph,$ckardinál,$d1945-

700 1# $aPaulus,$cdiakonus,$dasi 720-799

700 0# $aJan $bII. Sobieski,$cpolský král,$d1629-1969

700 0# $aMarie Terezie,$crakouská císařovna,$d1717-1780

700 0# $aJohana,$ckrálovna, choť Filipa I., kastilského krále,$d1479-1555

700 1# $aVérez Peraza, Elena,$d1919- 700 1# $aClaude,$cd~QAbbeville, pere,$d-1632

700 1# $aNaumov, Nikolaj Pavlovič,$d1902-$7nlk20050161831$6880-04$4aut

700 0# $aJan,$cze Žatce,$dasi 1360-asi1414