730 - Unifikovaný název

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search


Vysvětlivka

Pole je opakovatelné.

V podpoli $$a je pro vyvolání Souboru národních autorit nutné napsat alespoň několik písmen jména.

Práce s autoritami v MDE - viz Soubory autorit.

Podle české interpretace se úvodní člen vynechává. Proto bude vždy mít první indikátor hodnotu "0".

V poli 730 se uvádějí unifikované názvy anonymních děl (díla, která nemají přímé personální nebo korporativní autorství). Pole 730 využijeme tehdy, pokud dokument obsahuje více děl. Prvnímu dílu je vytvořen unifikovaný název v poli 130 (příp. 100 a 240 dle povahy díla), dalšímu dílu, pokud je anonymní, pak unifikovaný název v poli 730.

Indikátory

  První - Vyloučení znaků z řazení

  0-9   Počet vyloučených znaků

  Druhý - Nedefinován

Kódy podpolí

  $a Unifikovaný název (NO)

  $d Datum podpisu smlouvy (O)

  $f Data související s dílem (NO)

  $k Podzáhlaví pro formu (O)

  $l Jazyk díla (NO)

  $m Obsazení (hudební díla) (O)

  $n Číslo části/sekce díla (O)

  $p Název části/sekce díla (O)

  $s Verze (O)

  $7 Číslo autority (NO)

Příklady

  730 0# $aBible.$pApokryfní knihy.$lČesky$7unn2006374674

  730 0# $aBible.$pStarý zákon.$lHebrejsky.$sMasoretský text$7unn2006007706

  730 0# $aEdda.$lČesky$7unn2008489097