772 - Propojení suplementu na mateřský dokument

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search

Pole 772 lze využít v případě bibliografického záznamu pro suplement, v tomto poli vytvoříme vazbu na mateřský dokument (hlavní seriál). Více viz - Katalogizace seriálů

772 0# $$w MMS ID mateřského seriálu $$t Název mateřského seriálu

nebo

772 0# $$t Název mateřského seriálu $$x ISSN mateřského seriálu