773 - Propojení na mateřský dokument

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search

Pole 773 používáme v Almě pro propojení záznamů fyzicky nesamostatných částí jako jsou články z časopisů a statě ze sborníků na mateřský seriál či monografii nebo k propojení bibliografických záznamů přívazků na první přívazek v konvolutu.

Více o analytických částech - viz katalogizace článků

Více o konvolutech - viz katalogizace konvolutů a přívazků

Pro článek z časopisu

773 0_ $$w MMSID časopisu $$t Název časopisu. $$g Roč., č. (rok), strana-strana, $$x ISSN $$q ročník:číslo<číslo první strany $$9 rok

Pro kapitolu v knize

773 0_ $$w MMSID knihy $$t Název knihy. $$d Místo vydání : nakladatel, rok vydání zdrojového dokumentu, $$g strana-strana. $$z ISBN $$q <číslo první strany $$9 rok


Pro přívazek v konvolutu

773 0 8 $$i Přívazek 1 k: $$w MMSID mateřského dokumentu $$tNázev mateřského dokumentu​​ $$o MARC identifikátor instituce