Metodika zpracování starých tisků

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search

! Tato metodika je nyní v přípravě, nelze ji zatím uplatnit při zpracování v systému Alma.

Staré tisky - vydání do roku 1800

Místo vydání pro staré tisky - přes pole 651, $2 stt => při uložení přesun do 984

Původní majitel - osoba - přes pole 700, $4 fmo, $3 stt => při uložení přesun do 981

Původní majitel - korporace - přes pole 710, $4 fmo, $3 stt => při uložení přesun do 982

Provenienční formální deskriptory - přes pole 655, $2 provcz => při uložení přesun do 695

903 - $a - RP

997 - $a BK, $b RP