Metodika zpracování starých tisků

From Alma WiKi
Revision as of 13:08, 21 April 2023 by Barbora (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search


Bibliografické zpracování

Při zpracování starých tisků se řídíme Příručkou pracovní skupiny pro katalogizaci starých tisků: KATALOGIZACE STARÝCH TISKŮ RDA/MARC 21 - monografie, akt. 2019.

Na UK zpracováváme staré tisky exemplářově, tzn. každému exempláři věnujeme vlastní bib. záznam. Pro lepší přehlednost a kvůli zasílání záznamů do dalších databází zachováváme využití $$5 v poznámkách a dalších polích.

Staré tisky - monografie - vydání do roku 1800; datum vydání/tisku musí být shodné v poli 264 $$c a poli 008/7-10

Staré tisky - vícesvazkové monografie - zpracování vždy zdola bez ohledu, zda obsahuje specifický název pro jednotlivé díly; roky vydání platí jako u jednosvazkových monografií

Staré tisky - seriály - vydání začíná před rokem 1801; datum vydání/tisku na pozicích 008/7-10 musí být starší roku 1801

Staré tisky - mapy - vydání do roku 1850; datum vydání/tisku musí být shodné v poli 264 $$c a poli 008/7-10

Speciální pole v Almě

Aby bylo možné vyplňovat národní pole 695, 981, 982, 984, která by se měla stahovat z autorit, je nutné použít pomocná pole, která umožní stáhnout termín ze souboru autorit a zároveň po aplikaci funkce: "Obohatit záznam - stare_tisky" budou termíny uloženy do správného pole. Aby Alma uložila termín do správného pole, je nutné v každém konkrétním pomocném poli použít příslušné podpole dle pokynů níže.

V šabloně pro staré tisky v MDE jsou připravena pomocná pole i s vyplněnými pomocnými podpoli. Pokud pole využijete i s pomocnými podpoli, pak se termín po aplikaci funkce Obohatit záznam dostane do správného pole. Pokud daná pole ze šablony nepotřebujete, je nutné je před uložením záznamu zcela odstranit.

Funkce Obohatit záznam: MDE - Editace záznamu - Obohatit záznam (použití norm. pravidel) - stare_tisky

Pomocná pole a podpole

Místo vydání pro staré tisky - přes pole 651, 2.ind. "7", $$2 stt => při uložení přesun do 984

Provenienční formální deskriptory - přes pole 655, 2. ind. "7", $$2 provcz => při uložení přesun do 695

Původní majitel - osoba - přes pole 700, $$4 fmo, $$3 stt => při uložení přesun do 981

Původní majitel - korporace - přes pole 710, $$4 fmo, $$3 stt => při uložení přesun do 982

Minimální záznam pro staré tisky

Minimální záznam pro staré tisky je k dispozici na stránkách doporučení Pracovní skupiny pro historické fondy: Minimální záznam pro staré tisky.

Podrobné informace včetně certifikované metodiky a databáze provenienčních záznamů je k dispozici na stránkách projektu Provenio.

Vedle standardních polí, která se používají i při katalogizaci novodobých zdrojů, je potřeba přihlédnout ke specifikům popisu starých tisků v následujících polích:

026 - fingerprint; fingerprint nespadá do polí minimálního záznamu, nicm. odkazujeme návod na stránkách NK ČR, jak fingerprint příp. vytvořit: Fingerprint. Definice pole podle MARC 21 s výkladem viz: Pole 026.

072 - konspekt; konspektové kategorie vhodné pro staré tisky - viz stránka Národní knihovny ČR.

264 - převzato z pokynů k minálnímu záznamu:

"Pro pole 264: hodnota druhého indikátoru určuje typ uváděných údajů: 0 - Vytvoření/Vznik, 1 - Nakladatel, 2 - Distributor, 3 - Výrobce, 4 - Autorská práva (pouze datum). Povinné je zapsat vždy pole 264 s druhým indikátorem 1, a to i v případě, kdy máme uvést pouze informaci, že údaj se nepodařilo zjistit. Pole 264 s druhým indikátorem 2 / 3 je povinné, pokud jsou údaje dostupné. U starých tisků platí: máme-li pouze údaje o tiskaři či knihkupci, zapíšeme tyto do pole 264 s druhým indikátorem 1. Pole 264 s druhým indikátorem 0 se používá jen v případě nepublikovaných zdrojů (rukopis, nepublikovaná disertace apod.)."

510 - převzato z pokynů k minálnímu záznamu: " U jazykově českých dokumentů důsledně uvádět odkaz na Knihopis".

903 - $$a RP

997 - $$a BK; pokud si nepřejete zaslání záznamu do SK ČR, pak se v poli 997 v $$a vyplní zkratka "RP".

Další standardy pro zpracování starých tisků

RDA - https://www.rdatoolkit.org/ - Research Description and Access, v plné verzi dostupné po přihlášení přes CAS

RBSM - https://rbms.info/dcrm/ - American Library Association, Association of College and Research Libraries, Rare Books and Manuscripts Section

Zdroje a databáze starých tisků

Bohemika

Knihopis – českojazyčné staré tisky - 1501–1800 a inkunábule Čechy 1476–1500 - http://www.knihopis.cz/

Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků do roku 1800 (BCBT) - https://bcbt.lib.cas.cz/

Evropa

Universal Short Title Catalogue (USTC) - https://www.ustc.ac.uk/

Incunabula Short Title Catalogue (ISTC) - https://data.cerl.org/istc/_search

Německy mluvící země

Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke des 16. Jahrhunderts (VD 16) - https://www.bsb-muenchen.de/sammlungen/historische-drucke/recherche/vd-16/

Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke des 17. Jahrhunderts (VD 17) - http://www.vd17.de/

Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke des 18. Jahrhunderts (VD 18) - http://www.vd18.de

Gesamtkatalog der Wiegendrucke - https://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/

Nizozemí, Belgie

Short-Title Catalogue Netherlands (STCN) - https://data.cerl.org/stcn/_search

Bibliography of the Hand Press Book (STCV) - https://stcv.be/en

Švýcarsko

GLN 15-16 (Ženeva, Lausanne, Neuchâtel, Morges) - http://www.ville-ge.ch/musinfo/bd/bge/gln/

Itálie

EDIT16 - Edizioni Italiane del XVI secolo - https://edit16.iccu.sbn.it/web/edit-16

Velká Británie

The English Short Title Catalogue (ESTC) - http://estc.bl.uk

Učebnice, encyklopedie, slovníky

Doc. Petr Voit: Encyklopedie knihy - https://www.encyklopedieknihy.cz/

Knihověda.cz - portál k dějinám české knižní kultury do roku 1800 - https://www.knihoveda.cz/

Pomůcky pro čtení písem

Lomená písma: gotika, fraktura, švabach - http://www.suetterlinschrift.de/Lese/Schriftgeschichte/Fraktur1.htm

Lomená písma: textura, rotunda, švabach - https://en.wikipedia.org/wiki/Schwabacher#/media/File:Gebrochene_Schriften.png

Pomůcka ke čtení fraktury - https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Lesehilfe_Fraktur.svg, https://de.wikipedia.org/wiki/Fraktur_(Schrift)

Rukopisná písma - https://landesarchiv.hessen.de/lesehilfen

EBELOVÁ, Ivana. Klíč k novověké paleografii. Karolinum, 2016, 1 online zdroj (244 stran). ISBN 978-80-246-3254-4. Dostupné po přihlášení: https://cuni.primo.exlibrisgroup.com/permalink/420CKIS_INST/5nfor5/alma9925767935206986

Pomůcky - latinské názvy míst

Latin Place Names - https://rbms.info/lpn/

Orbis Latinus Online - http://www.columbia.edu/acis/ets/Graesse/contents.html

Další zdroje

Knihy znovu nalezené - Právní aspekty znovu nalezených knih - https://knihyznovunalezene.eu/cs/zajimavosti/pravni-analyza.html