Skrývání záznamů z Discovery

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search

V Almě je možné několika způsoby skrýt záznamy z rozhraní Discovery - UKAŽ.

Bibliografické záznamy

Na úrovni bibliografického záznamu je možné v MDE využít menu: Práce s celým záznamem -> Nezveřejnit v discovery. Zatržením této volby bude celý záznam včetně všech holdingů a jednotek v UKAŽi nevyhledatelný.

V Almě jsou tyto bib.záznamy označeny ikonkou přeškrtnutého očka.

Bib. záznamy můžeme též skrýt dávkově. V případě potřeby kontaktujte Úk UK via Redmine.

Holdingové záznamy

Na úrovni holdingů je možné využít tutéž nabídku v MDE pro jednotlivé holdingy. V UKAŽi bude vyhledatelný bibliografický záznam, pokud obsahuje další "viditelné" holdingy, nicm. skrytý holding včetně jednotek nebude zobrazen.

V Almě jsou tyto holdingy označeny ikonkou přeškrtnutého očka.

Záznamy jsou skryty z vyhledávání v UKAŽi dále v následujících případech:

Z UKAŽe jsou skryty celé lokace

V Almě lze nastavit, že celá lokace není zobrazitelná (vyhledatelná) v UKAŽi. Týká se to zejména lokace "VYŘAZENO". Nejsou vyhledatelné veškeré holdingy a jednotky do lokace zařazené. Pokud bibliografický záznam obsahuje jen jeden takový holding, pak není dohledatelný ani bibliografický záznam.

V Almě jsou tyto holdingy označeny ikonkou přeškrtnutého očka.

Z UKAŽe jsou automaticky skryty následující typy procesů jednotek:

- technická - migrace

- chybí

- akvizice

- zpracovává se

Pozor! Záznamy (ať už bibliografické či holdingové) s jednotkami s těmito procesy nemusí být v Almě označeny přeškrtnutým očkem. Pokud jednotku převedete do takového procesu, pak pokud je to jediná jednotka v holdingu, nebude holding vyhledatelný v UKAŽi. Pokud je to navíc jediný holding v bib. záznamu, nebude dohledatelný ani bib. záznam. Platí to i s akvizičním procesem. Pokud je objednaná jednotka první k danému titulu, není vyhledatelná v UKAŽi, ani bib. záznam není vyhledatelný v UKAŽi.

Automatické skrytí záznamu

Pokud je přesunuta poslední jednotka z holdingu, Alma automaticky nabídne následující možnosti:

- neměnit holdingový záznam - holding zůstane prázdný a dohledatelný;

- odstranit záznam holdingu - holding bude smazán a pokud je posledním/jediným holdingem u bib. záznamu, bude bib. záznam automaticky skryt z UKAže (bude označen ikonkou přeškrtnutého očka);

- nezveřejnit holdingové záznamy v discovery - holding smazán nebude, ale bude skryt;

- odstranit bibliografický záznam - tuto volbu Alma nabídne a příp. provede jen tehdy, pokud je prázdný holding jediný u bib. záznamu.

Kdy skrýt záznam z UKAŽe - doporučení

Doporučujeme skrývat záznamy z UKAŽe spíše ve výjimečných situacích:

- jedná-li se o testovací záznamy;

nebo na bib. záznamu plánujete pracovat delší dobu (v řádu několika dní) a bylo by pro uživatele spíše obtěžující, kdyby na záznam v UKAŽi naráželi.


V jiných případech Alma skryje záznam automaticky - viz výše - tzn. jedná-li se o jednotky v procesech zpracování, jedná-li se o holdingy, z nichž byla odstraněna jednotka, jedná-li se o objednané jednotky atp.

Přidání holdingu a jednotky ke skrytému bib. záznamu

Pokud přidáte nový holding a jednotku ke skrytému bib. záznamu, je potřeba bib. záznam ručně v MDE zviditelnit. Alma toto neudělá automaticky sama.

Totéž platí, pokud přidáte jednotku ke skrytému holdingu, automaticky se neodkryje, je to nutné opět ručně udělat v MDE.

Nicm. pokud je záznam skryt z toho důvodu, že má jen jednu jednotku objednanou z akvizice, po přijetí jednotky je záznam zviditelněn Almou automaticky.

V jakýchkoliv pochybnostech se na nás (Úk UK) vždy obraťte, abychom příp. situaci vzájemně zkonzultovali.

Pokud odkrýváte záznam, na němž jsou holdingy jiné knihovny, je vždy vhodné informovat dotčenou knihovnu. Pokud se jedná o holding ˇVYŘAZENO", ten zůstává vždy skrytý. Když bib. záznam příp. odkryjete, dotčenou knihovnu, které patří holding "VYŘAZENO" informovat proto nemusíte.