UKAŽ

From Alma WiKi
Revision as of 15:48, 30 April 2024 by FuzzyBot (talk | contribs) (Stránka aktualizována, aby odpovídala nové verzi zdrojové stránky)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Other languages:

UKAŽ („centrální vyhledávač Univerzity Karlovy od A do Ž“) umožňuje prohledávat současně tištěné, digitalizované a elektronické informační zdroje dostupné na Univerzitě Karlově.

UKAŽ logo

Z jednoho místa tak můžete snadno vyhledávat knihy, články, časopisy, vysokoškolské práce, konferenční materiály apod. potřebné ke studiu či vědecké práci.

UKAŽ je dostupný na adrese https://ukaz.cuni.cz.

UKAŽ prohledává

  1. Fondy knihoven Univerzity Karlovy
  2. Většinu licencovaných databází předplácených na UK a vybrané open access e-zdroje (zdroje, které nelze zapojit do UKAŽ, naleznete v Portálu el. zdrojů)
  3. Digitální knihovnu UK (Kramerius)
  4. Digitální repozitář UK (závěrečné práce a open access dokumenty vydané na UK)
  5. Repozitář publikační činnosti UK
  6. Streamservery

UKAŽ umožňuje

Kdy s UKAŽ pracovat?

UKAŽ je vhodné použít, pokud :

  • jste úplný začátečník a neorientujete se v dostupných informačních zdrojích na UK,
  • si chcete si udělat přehledovou rešerši na nějaké téma,
  • potřebujete články na nějaké téma,
  • chcete najít knihu či časopis, o kterých víte, že jsou v knihovnách UK dostupné.


UKAŽ naopak nedoporučujeme využít, pokud :

Jak UKAŽ vypadá?

Úvodní stránka vyhledávače UKAŽ