Význam kategorií ve filtrech

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search
Other languages:
English • ‎čeština

PEZ obsahuje několik možností jak filtrovat EIZ podle fakult nebo součástí, oborů, dostupnosti a jazyka. Tyto filtry lze mezi sebou libovolně kombinovat.
Jak s těmito filtry pracovat se dozvíte na stránce Jak pracovat s filtry?.

Fakulta nebo součást

  • Univerzita Karlova (vždy první) zahrnuje všechny zdroje dostupné všem uživatelům (jak volné, tak i předplácené) na UK.
  • Jednotlivé fakulty zahrnují oborové zdroje, které jsou dostupné pouze uživatelům dané fakulty nebo součásti.
Pozor: Pro zobrazení všech dostupných zdrojů na vybrané fakultě nebo součásti je třeba zaškrtnout jak danou fakultu, tak i Univerzitu Karlovu!
  • Externí uživatelé (vždy poslední) zahrnují všechny zdroje, které jsou buď vzdáleně dostupné externím uživatelům knihoven UK nebo volně dostupné.

Oborové třídění

Obsahuje obory dle konspektového schéma pro oborové třídění Národní knihovny.

  • Multioborový zdroj (vždy první) pokrývá zdroje, které nejsou úzce oborově specializované.
Zdroj významný pro Váš obor může být označen jako multioborový!
  • Ostatní obory jsou řazeny abecedně.

Dostupnost

Třídí zdroje podle dostupnosti obsahu.

  • Licencovaný zahrnuje zdroje, které Univerzita Karlova předplácí a následně zpřístupňuje autorizovaným uživatelům fakult a součástí. Některé jsou dostupné i externistům.
  • Volný zahrnuje EIZ, které jsou přístupné v režimu Open Access nebo jinak volně dostupné.
  • Na platformě volně dostupný obsah zahrnuje licencované zdroje, které univerzita sice předplácí, ale jejchž platformy zároveň obsahují i velké množství volně dostupného nebo Open Access obsahu.
  • Zkušební přístup zahrnuje EIZ, které jsou dostupné autorizovaným uživatelům fakult a součástí pouze po omezenou dobu (tato doba je specifikovaná v záznamu zdroje) na vyzkoušení.

Jazyk

Umožňuje třídit EIZ dle jazyků dokumentů, které jsou v daných zdrojích k dispozici. V některých případech může být umožněno i změnit jazyk rozhraní, nebo v jiných jazycích vyhledávat – v těchto případech je tato informace uvedena v záznamu zdroje.