Vyhledávání v plném textu

From Alma WiKi
Revision as of 14:40, 11 September 2023 by 33129825 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Other languages:
English • ‎čeština
Vyhledávací sloty v UKAŽ

Některé dokumenty umožňují centrálnímu vyhledavači UKAŽ prohledávat i prvních 65 000 znaků (38 normostran) plného textu.

Toto chování lze ovlivnit pomocí přepínače Hledat ve fulltextu. Přepínač se objevuje, pouze pokud hledáme ve vyhledávacím slotu "všude" nebo v "e-zdrojích UK".

V praxi to znamená, že pokud se hledaná fráze nachází pouze v samotném plném textu dokumentu (včetně tabulek a příloh), ale není v názvu nebo popisu záznamu, i tak se Vám ji podaří najít. Dokumenty, u kterých se Vaše fráze vyskytuje pouze v plném textu a s menší četností, mají v seznamu výsledků menší prioritu a jsou k nalezení až na konci seznamu.

Pozor, je třeba neplést si tuto funkcionalitu s druhým přepínačem Zobrazit i výsledky bez plného textu, který umožňuje vyhledat také bibliografické záznamy, ke kterým UK nemá dostupné plné texty ani fyzické jednotky (ale jsou součástí vnitřního indexu UKAŽ), a lze se pokusit je získat jiným způsobem, např. přes MVS (meziknihovní výpůjční službu)!

Funkce je zapnutá

Přepínač v sekci Upřesnit výsledky

Když je funkce Hledat ve fulltextu zapnutá (defaultní stav), snižuje se relevance (přesnost), ale zvyšuje se úplnost.

Čím specifičtější frázi hledáme (nezapomeňte frázi uzavírat do uvozovek), tím je vyhledávání v plném textu užitečnější.

Funkce je vypnutá

Když je funkcionalita vypnutá, zvyšuje se relevance (přesnost), ale snižuje se úplnost. Pokud hledáme velice obecné termíny nebo u více frází využíváme operátor OR, může být dobré zkusit pro zpřesnění takových vyhledávání funckionalitu pomocí přepínače vypnout. Funkce vydrží po přepnutí v této poloze až do ukončení sezení v UKAŽ (zavření prohlížeče, nebo oteveření anonymního okna), nebo dokud ji nepřepnete do zpět do aktivní polohy.