Základní funkcionality

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search
Other languages:
English • ‎čeština

Portál elektronických zdrojů Univerzity Karlovy (známý též pod zkratkou PEZ) zpřístupňuje na jednom místě informace o všech elektronických informačních zdrojích (EIZ) dostupných na UK.
Záznamy jednotlivých EIZ jsou vyhledatelné i v UKAŽ.

Horní lišta navigace

  • NOVÉ VYHLEDÁVÁNÍ v témže okně otevře hlavní stránku Portálu elektronických zdrojů. Téhož docílíte kliknutím na logo EIZ v levém horním rohu rozhraní.
  • EIZ A-Z v novém okně otevře všechny EIZ dostupné na Portálu seřazené abecedně. Výsledek je možné dále upřesnit pomocí filtrů.
  • EXTERNÍ UŽIVATELÉ v novém okně otevře všechny volné EIZ a také licencované EIZ, které jsou vzdáelně dostupné externím uživatelům, seřazené abecedně.
  • ZPĚT DO UKAŽ v novém okně otevře centrální vyhledávač Univerzity Karlovy UKAŽ.
  • E-PŘIHLÁŠKA v novém okně otevře stránku s instrukcemi jak podat elektronickou přihlášku k využívání služeb knihoven UK, která je mimo jiné nutná k přihlášení do UKAŽ.
  • NÁPOVĚDA v novém okně otevře wiki s uživatelskými návody pro UKAŽ a Portál elektronických zdrojů.

Abecední seznam EIZ

Odkazuje stejně jako EIZ A-Z z horní lišty na všechny EIZ dostupné na Portálu seřazené abecedně. Jednotlivá písmena vedou vedou na seznam EIZ, která daným písmenem začínají.

Abecední seznam EIZ