490 - Edice v popisném tvaru

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search


Definice pole

Pole je opakovatelné. Je to pouze popisné pole pro edici, proto se ve většině případů vyžaduje vytvoření polí 8XX jako vedlejší záhlaví pro edici.

Indikátory

První

Indikátor vedlejšího záhlaví

0 Vedlejší záhlaví se nevytváří

1 Vytváří se vedlejší záhlaví

Druhý

Druhý je nedefinován

Podpole

$a Údaj o edici (O)

$x ISSN edice (NO)

$v Označení svazku/pořadí (O)

$6 Propojení polí v jiném písmu (NO)

$8 Propojení souvisejících polí (O)

Příklady

490 0 $aPenguin paperbacks


490 1 $aSpisy Jana Čepa ; $v svazek 2.

+ 800 1 $aČep, Jan, $d1902-1974.$tSpisy

Obsahuje-li název edice jméno osoby, vytváří se vedlejší záhlaví v poli 800.

Pole 800 - viz


490 1 $aSkripta

+ 810 2 $aUniverzita Palackého.$tSkripta

Vedlejší záhlaví se dle české interpretace vytváří v poli 810 pouze pro nejednoznačně pojmenované edice českých vysokých škol a českých vědeckých

ústavů. Edice zahraničních VŠ včetně Slovenska a další nejednoznačné názvy edice se zapisují do pole 830. Celá metodika je dostupná zde

Pole 810 - viz


490 1 $aKomentované zákony

+ 830 0 $aKomentované zákony (C.H. Beck)

Pole 830 se používá pro naprostou většinu vedlejších záhlaví pro edice. Údaj o nakladateli v kulaté závorce je doplňkem k názvu edice (dle metodiky tvorby unifikovaných názvů edic).

Pole 830 - viz