Metodika zpracování rukopisů, včetně novodobých rukopisů

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search

! Tato metodika je nyní v přípravě, nelze ji zatím uplatnit při zpracování v systému Alma.

Rukopis je z pohledu katalogizačního jakýkoliv oficiálně nevydaný dokument (v nakladatelství). Místo nakladatelských údajů se uvádějí údaje výrobní. Povinné je uvést rok výroby/vytvoření, možné je též uvést další údaje, např. místo výroby.

Rukopisem může být dokument psaný ručně, psaný na stroji nebo vytištěný (ať už počítačovou tiskárnou nebo jakoukoliv jinou technologií jako je cyklostyl a pod.).

K rukopisům počítáme též závěrečné práce, nicm. jejich zpracování je řešeno v jiném hesle.


Pro rukopisy je k dispozici v MDE šablona.

Povinným údajem, dle něhož je dokument jako rukopis zařazen, je:

LDR - pozice 06 - kódy: d - rukopisná hudebnina, f - rukopisný kartografický dokument, t - rukopisný textový dokument.