Jak získám plný text vyhledaného elektronického dokumentu?

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search
UKAŽ - sekce Zobrazit online

Odkazy na plné texty u elektronických informačních zdrojů (EIZ) dostupné online – převážně e-knihy, kapitoly e-knih, články, konferenční příspěvky, zprávy atd. – najdete v záznamech UKAŽ v sekci Zobrazit online.

Kliknutím na vybraný odkaz v sekci Zobrazit online budete rovnou přesměrováni na umístění zdroje na platformě poskytovatele (vydavatele nebo provozovatele databáze). Pokud se nejedná o volně dostupný zdroj a přistupujete do EIZ z domova (resp. mimo síť UK), budete vyzváni k přihlášení prostřednictvím Centrální autentizační služby (CAS).

Pokud jste se v otevřeném prohlížeči pomocí CAS už jednou přihlašovali (např. do uživatelského konta), prohlížeč si Vaše přihlášení pamatuje a není nutné znovu přihlašovací údaje vyplňovat. Toto chování může být ovlivněno nastavením konkrétního prohlížeče, příp. specifickými podmínkami některých EIZ.

Pokud jste v knihovnách UK registrován/a jako externí uživatel služeb, kvůli podmínkám stanoveným v licenčních smlouvách máte možnost vzdáleně přistupovat jen k některým EIZ na UK. Jejich seznam najdete na Portálu elektronických zdrojů UK.

Pokud narazíte na odkaz, který nefunguje podle očekávání, můžete nám tuto chybu nahlásit.

Co odkazy v sekci Zobrazit online obsahují

U jednotlivých odkazů v sekci Zobrazit online bývají uvedeny tyto informace:

  • Název databáze nebo kolekce, ve které se daný zdroj nachází
  • Rozsah dostupných let (v případě, že se jedná o časopis nebo článek z něj)
  • Případná informace o embargu (nedostupnosti nejnovějšího obsahu)
  • Poznámka Pouze pro/Only for, která informuje o omezené dostupnosti pouze pro vyjmenované fakulty/součásti
  • Další obecná poznámka v případě potřeby
Některé EIZ nejsou dostupné pro všechny uživatele UK, ale jen pro určitou fakultu/součást. Pokud je u odkazu do zdroje v záznamu UKAŽ uvedeno Pouze pro/Only for a výčet zkratek, je nutné zkontrolovat, zda je mezi nimi i zkratka Vaší fakulty/součásti. Pokud ne, ke zdroji nemáte automaticky přístup. Podívejte se, jak se k takovému zdroji můžete dostat.

Vyhledal/a jsem si elektronický časopis, jak si zobrazím články?

Nejjednodušší je prokliknout se přímo na stránky daného časopisu a články hledat na platformě vydavatele/poskytovatele. Poskytovatelé často nabízí různé způsoby vyhledávání nebo procházení typické pro daný obor.

V některých případech ale máte v rámci UKAŽ také k dispozici hledání článků uvnitř konkrétního časopisu.

UKAŽ - sekce Hledat uvnitř (e-časopisy)

Postup je následující:

  1. Vyhledejte v UKAŽ záznam požadovaného elektronického časopisu
  2. Přejděte na sekci Hledat uvnitř a zadejte klíčová slova v jazyce časopisu
  3. UKAŽ Vám vyhledá články z časopisu, které byly publikované na zadané téma a existuje k nim záznam v indexu UKAŽ
  4. Vyhledávání můžete ještě dále upravovat pomocí fasetového menu (filtrů) po levé straně
Není-li k dispozici sekce Hledat uvnitř, nejsou články z daného časopisu v indexu UKAŽ dostupné a je nutné pro jejich vyhledávání přejít přímo na platformu vydavatele (na stránky časopisu).