Search results

Jump to navigation Jump to search

Page title matches

 • * jednotky. …ému Aleph). V případě, že knihovny používaly v systému Aleph v rámci jedné jednotky kombinaci dvou signatur, pak též může obsahovat signaturu. Pokud je ste
  6 KB (1,018 words) - 15:52, 6 June 2022

Page text matches

 • …cejte se přes Redmine na ÚKUK, jednotku odstraní. Pokud máte napredikovány jednotky již v Almě, budete moci jednotku běžně odstranit. Více viz: [[Odstran Pokud máte napredikovány jednotky z Alephu bez objednávky, jednotky můžete odstranit sami.
  1,017 bytes (170 words) - 15:18, 3 February 2022
 • …otky je možný též jen tehdy, pokud je POL uzavřena. Předpokládáme však, že jednotky, které prošly akvizicí, by měly být i standardně vyřazovány dle doh ==== Jednotky predikované v Alephu a migrované do Almy ====
  1 KB (255 words) - 10:59, 3 December 2021
 • …s zpracování, byly do Almy migrovány s procesem '''Technické - migrace'''. Jednotky s tímto procesem se nezobrazují v UKAŽ (systém Primo) a čtenáři je p …lužby - Skenovat jednotky'''. Po načtení ČK v části '''Skenovat čárový kód jednotky''' bude proces odstraněn. Dále je potřeba v '''Editoru fyzických jednot
  2 KB (305 words) - 13:52, 13 September 2021
 • …l of enumeration (a)''' - zde vyplňte číslo ročníku, pro který predikujete jednotky …ration (b)''' - zde vyplňte číslo časopisu, kterým mají začít vygenerované jednotky
  3 KB (489 words) - 15:34, 6 December 2021
 • …systému Aleph se nemusí měnit status zpracování či výpůjční pravidla dané jednotky. [[Soubor:Vyrazeni.png|náhled|Vyřazení jednotky]]
  1,021 bytes (187 words) - 07:49, 9 September 2021
 • ** Možná k dispozici = u záznamu obsahující dílové jednotky či časopisecká čísla (tento stav říká, že ne všechny díly/čísl …ané. Defaultně je zobrazeno prvních 5 jednotek. Chcete-li zobrazit všechny jednotky, je nutné pod výčtem jednotek klikat na '''tlačítko Zobrazit více jed
  3 KB (515 words) - 12:18, 17 February 2022
 • * menu '''Výpůjční služby - Skenovat jednotky.''' Tam je potřeba odškrtnout volbu ''Prezenční použití'' a naopak si * do části '''Skenovat čárový kód jednotky''' zadejte jednotku a dejte OK
  1 KB (248 words) - 15:04, 6 June 2022
 • * jednotky. …ému Aleph). V případě, že knihovny používaly v systému Aleph v rámci jedné jednotky kombinaci dvou signatur, pak též může obsahovat signaturu. Pokud je ste
  6 KB (1,018 words) - 15:52, 6 June 2022
 • == Jednotky, které prošly revizí == …u je zavedena v Almě možnost nastavení statistické poznámky č. 1 v záznamu jednotky.
  5 KB (856 words) - 11:09, 21 April 2022
 • Pole 505 obsahuje poznámku o obsahu popisné jednotky, a to na dvou úrovních – základní (všechny informace jsou zapsány v 0 Úplný obsah popisné jednotky  
  3 KB (450 words) - 10:54, 31 December 2021
 • …y – vyhledá jen bibliografické záznamy, na něž jsou přímo navázány fyzické jednotky. Jsou to tedy veškeré dokumenty na fyzických nosičích - knihy, časopi …ždy bibliografický záznam, od něhož pak můžeme sledovat buď portfolia nebo jednotky a holdingy.
  4 KB (727 words) - 21:30, 15 August 2021
 • …ká se to zejména lokace "VYŘAZENO". Nejsou vyhledatelné veškeré holdingy a jednotky do lokace zařazené. Pokud bibliografický záznam obsahuje jen jeden tako …i se o holdingy, z nichž byla odstraněna jednotka, jedná-li se o objednané jednotky atp.
  4 KB (788 words) - 08:36, 23 June 2022
 • * použijte menu '''Výpůjční služby - Vrácené jednotky''' * otevře se obrazovka '''Spravovat vrácené jednotky''' s lištou pro načítání ČK vracených dokumentů.
  2 KB (378 words) - 09:54, 20 August 2021
 • …to buď pomocí menu '''Prodloužit vybrané''' (je potřeba předtím zaškrtnout jednotky, které mají být prodlouženy) nebo vedle jednotlivých výpůjček po ro …itím volby Změnit termín vrácení si bedlivě zkontrolujte, zda máte vybrané jednotky pouze z Vaší knihovny.</u>''' Poplatky u jednotek, které měly být vrá
  2 KB (417 words) - 09:56, 20 August 2021
 • Objednávku je možné k záznamu jednotky přidat i dodatečně ve chvíli, kdy je jednotka už zpracovaná. Níže j …e si pak jednotku, ke které chcete připojit objednávku. Otevřete si záznam jednotky a do pole '''Položka nákupní objednávky''' vložte číslo objednávky.
  3 KB (609 words) - 14:35, 22 November 2021
 • == Přijetí jednotky == …', pomocí níž se dostanete do '''Editoru fyzických jednotek,''' kde můžete jednotky dle potřeby upravit (přidat signaturu, výpůjční pravidla apod.).
  10 KB (1,852 words) - 14:46, 4 May 2022
 • 1 KB (165 words) - 18:45, 15 January 2022
 • 4    Identifikátor seriálové jednotky a příspěvku (SICI)
  1 KB (146 words) - 10:39, 7 September 2021
 • …/ Within CU Collections''' - prohledává záznamy z Almy, které mají fyzické jednotky …thin CU eResources''' - prohledává záznamy z Almy, které mají elektronické jednotky, naharvestované záznamy (digitalizované a digitální fondy) a CDI
  6 KB (985 words) - 15:59, 15 December 2021
 • Jakýkoliv fyzický inventář - holdingy a jednotky - je dovoleno připojovat pouze k bib.záznamů pro fyzické zdroje. Alma s
  1 KB (202 words) - 10:59, 30 June 2022

View (previous 20 | next 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)